Līdzdarbības līguma uzdevumi: nodrošināt pastāvīgu atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstībai Kurzemes reģionā un veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju attīstību un ilgtspēju.

Īstenošanas teritorija: Kurzemes reģions

Īstenošanas laiks: 15.07.2022. – 14.07.2025.

Mērķa grupa: Kurzemes reģiona biedrības un nodibinājumi

 

 

 

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

 • Pētījums par Kurzemes reģiona pašvaldību piedāvāto atbalstu nevalstiskajām organizācijām un iegūto rezultātu publiskošana.
 • Mācību semināri par nevalstisko organizāciju attīstībai svarīgiem jautājumiem (18 semināri).
 • Bezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām aktuālajos jautājumos (180 konsultācijas).
 • Informācijas tīkla un komunikācijas platformas veidošana un uzturēšana par pilsoniskajai sabiedrībai un NVO nozīmīgiem jautājumiem, t.sk., informācija par finansējuma piesaistes iespējām
 • Diskusiju platforma pilsoniskās sabiedrības izglītošanai un līdzdalībai 6 dažādās teritoriālās vienībās.
 • Kurzemes reģiona NVO forums (1 pasākums)
 • Piederības apziņu veicinoši pasākumi (18 pasākumi)
 • Tiešsaistes apmācību cikli mazākumtautību iedzīvotājiem pilsoniskās līdzdalības veicināšanai (9 pasākumi)
 • Mazākumtautību NVO biedru aptaujas par turpmāku darbības plānošanu un nepieciešamo atbalstu organizācijas stratēģijas izstrādē (9 aptaujas)
 • Materiāltehniskās bāzes papildinājums mazākumtautību NVO (9 NVO)
 • Mazākumtautību kultūras vai starpkultūru pasākumi dažādām auditorijām (9 pasākumi)
 • Informatīvi izdevumi par mazākumtautību vēsturi, kultūru un tradīcijām ( 6 izdevumi)

 

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Jutas Reķeles, tel. 22161423, juta@kurzemesnvo.lv

Jaunumi

Orientēšanās spēle “Iepazīsti Skrundu”

By Kurzemes NVO centrs | 8. maijs, 2024

25.maijā Skrundas līderu akadēmijas dalībnieki īsteno orientēšanās spēli “Iepazīsti Skrundu”. Tikšanās un starts komandām plkst. 11:00 pie Skrundas kultūras nama. Komandu pieteikšanās, noskenējot QR kodu vai aizpildot pieteikumu: https://forms.gle/FU45bo71zbaJhywq9 .Pieteikšanās anketu aizpilda tikai komandas kapteinis. 2023.gada beigās Skrundā notika Līderu akadēmijas apmācības. Tika aizvadītas 5 dažādas nodarbības, kurās dalībnieki apguva tēmas, kas viņiem var palīdzēt…

Piesakies pārgājienam “Drošība ir mūsu rokās”

By Kurzemes NVO centrs | 22. aprīlis, 2024

Aicinājums pieteikties pārgājienam “Drošība ir mūsu rokās”, kas ir otrais biedrību un pašvaldību tīklošanās pārgājiens, ko organizē Līderu akadēmijas dalībnieki. Šī gada pārgājiena tēma ir drošība, tāpēc Kurzemes nevalstiskās organizācijas aicina pārgājienā doties ieinteresēto biedrību un  pašvaldību civilās aizsardzības komisiju pārstāvjus. Pārgājiens notiks Saldus novada Zvārdes pagastā, kur atrodās padomju militārās aviācijas poligons. Pārgājiena laikā…

Tukku Magi pagalma izdaiļošanas talka “Kopā radi, vari, dari!”

By Kurzemes NVO centrs | 18. aprīlis, 2024

Tukuma Līderu akadēmijas dalībnieces jau sāk gatavoties Tukku Magi pagalma, sakopšanas un izdaiļošanas pasākumam, kas būs ne tikai gatavošanās pavasara un vasaras darbīgajai sezonai, bet arī tukumnieču kopīgi realizētā inciatīva.  Līderu akadēmijas laikā dalībnieču uzdevums bija, plānot kopīgas noslēguma iniciatīvas realizāciju. Tādejādi ir tapusi ideja par Līderu akadēmijas noslēguma pasākumu “Kopā radi, vari, dari!“. Pasākums notiks: 11.05.2024. no…

Uz kārtīgu izsmiešanso aicina “Smieklu festivāls 2024 Bārtā”

By Kurzemes NVO centrs | 9. aprīlis, 2024

Līderu akadēmijas Liepājs grupa organizē vēl nebijušu pasākumu “Smieklu festivāls 2024 Bārtā”. Pasākuma laiks: 20.04.2024. no plkst. 12.00 – 17.00 Vieta: Bārtas kultūras nams, “Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Dienvidkurzemes novads Varēs piedzīvot: orientēšanos jeb “Atrodi savu točku!”, konkursu “Anekdošu Virpulis”, dažādas smieklīgas aktivitātes un darbnīcas gan lieliem, gan maziem, apmeklētāju apdziedāšanu ar Bārtas ansambļa jestrajām…

Top NVO tīklošnās pārgājiena maršruts un programma

By Kurzemes NVO centrs | 7. marts, 2024

Šī gada 18. maijā paredzēts pārgājiens “NVO tīklā 2024”. Kurzemes bierības ir aicinātas rezervēt laiku, lai satiktos brīvā dabā, iepazītos, dalītos pieredzē un idejās. 2023. gada pavasarī Līderu akadēmijas Liepājas grupa “izmeta tīklus” un tajos saķēra aktīvas Kurzemes puses biedrības. Pārgājiens, uzdevumi un kopīgi pagatavota maltīte ļāva neformālā gaisotnē iepazīties ļaudīm, kuru ceļi ikdienā nekrustojas. Pasākumam…

“NVO elpināšanas pasākums” uzlādē jaunu iniciatīvu tapšanai

By Kurzemes NVO centrs | 26. februāris, 2024

Sestdien, 24. februārī, Remtes pilī uz “NVO elpināšanas pasākumu” bija ieradušies aptuveni 60 jaudīgi Saldus novada iedzīvotāji – NVO pārstāvji un citi interesenti. Šis bija Saldus novada pašvaldība NVO kapacitātes celšanas pasākums, kura ideja bija gan ar vieglumu dot iespēju iemācīties ko jaunu, gan satikties, kopā ģenerēt idejas, gan saturiski pavadīt laiku tiem, kuri ikdienā…

Saldus novada biedrības gatavojas NVO Elpināšanas dienai

By Kurzemes NVO centrs | 15. februāris, 2024

Saldus novada NVO Elpināšanas diena ir pasākums, ko organizē Saldus Līderu akadēmijas dalībnieki ar Saldus novada pašvaldības un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu. Pasākums notiks 24. februārī Remtes muižā (Remte, Remtes pagasts, Saldus novads) no pl. 11.00 līdz 17.00 Pasākumā kopā pulcēsies biedrību un iedzīvotāju padomju pārstāvji, Līderu akadēmijas absolventi un citi interesenti lai pavadītu…

Līderu akadēmijas dalībnieki jau plāno iniciatīvu realizēšanu

By Kurzemes NVO centrs | 1. februāris, 2024

Pagājušais gads noslēdzās ar vērienīgiem pasākumiem un viens no tiem bija Līderu akadēmijas izlaidums. 2023. gadā Līderu akadēmija, pateicoties Vācijas vēstniecības un Kultūras ministrijas atbalstam, notika trešo reizi. Līderu akadēmija ir īpaša ar to, ka viena mācību programma notiek dažādās vietās- Saldū, Skrundā, Tukumā, Valdemārpilī, Ventspilī un Liepājā. Līderu akadēmijas dalībnieki smēlās idejas un iedvesmu…

Atvērta pieteikšanās apmācību ciklam par saimnieciskās darbības veikšanu

By Kurzemes NVO centrs | 3. janvāris, 2024

Lai stiprinātu nevalstisko organizāciju finansiālo patstāvību un neatkarību, piedāvājam apmācību ciklu par saimnieciskās darbības veikšanu “Izdara tas, kurš dara”. nodarbību ciklā: noskaidrosim biedrības ilgtermiņa mērķus un kā saimnieciskā darbība var palīdzēt tos sasniegt; apgūsim idejošanas metodes un mērķauditorijas noteikšanas pamatus; iepazīsim biznesa plānošanas pamatus un izveidosim stratēģisko plānu; izpratīsim idejas validācijas būtību un to pielietojumu;…

Līderu akadēmija Kurzemē 2023

By Kurzemes NVO centrs | 5. septembris, 2023

Jau trešo reizi biedrība “Kurzemes NVO centrs”  aicina piedalīties mācību ciklā “Līderu akadēmiju Kurzemē”. Bezmaksas mācības paredzētas NVO pārstāvjiem un aktīviem iedzīvotājiem, kuri vēlas radītu pozitīvas pārmaiņas apkārtējā vidē un sabiedrībā. Nodarbības notiks no septembra līdz decembrim sešās Kurzemes pilsētās: Skrundā, Liepājā, Saldū, Tukumā, Valdemārpilī un Ventspilī. Paralēli nodarbībām katra mācību grupa darbosies pie ideju attīstīšanas…

Atbalsts mazākumtautību NVO

Kultūras ministrija biedrībai “Kurzemes NVO centrs” ir deleģējusi uzdevumu mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai Kurzemes reģionā.

Uzdevuma mērķi ir:

 • veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju attīstību un ilgtspēju;
 • veicinātu jauniešu iesaisti mazākumtautību biedrību darbā;
 • sekmētu sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām;
 • sekmētu mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību;
 • veicinātu Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Notikumi

Pieejams atbalsts Kurzemes mazāktumtautību organizācijām

By Kurzemes NVO centrs | 27. maijs, 2024

Biedrība“Kurzemes NVO centrs” aicina līdz 17.06.2024 Kurzemes reģiona mazākumtautību biedrības pieteikties atbalstam.    Pieteikties uz atbalstu drīkst mazākumtautību organizācijas, kuras darbojas Kurzemes reģionā. Atbalsts pieejams 3 virzienos:  materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, tostarp tehniskā aprīkojuma iegādei un nomai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei u.c.; (kopējā pieejamā summa – 3000 eiro gadā; maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai…

Biedrības apguva rīkus stāstīšanai par sevi internetā

By Kurzemes NVO centrs | 27. marts, 2024

Šī gada februārī un martā Kurzemes NVO centrs ar divām praktiskām nodarbībām viesojās pie Liepājas un Ventspils mazākumtautību biedrībām. Biedrības bija izteikušas interesi apgūt jaunas prasmes, kas varētu palīdzēt uzlabot komunikāciju ar sabiedrību saociālajos medijos. Tāpēc tika izvēlētas divas tēmas, kuras dalībnieku ikdienā var noderēt. Dalībnieki mācījās veidot pasākumu plakātus un citus vizuālos materiālus platformā…

Radīts ceļvedis “Pastaigas pa Liepāju”

By Kurzemes NVO centrs | 20. decembris, 2023

Liepāja ir ne tikai vēja pilsēta, bet bagāta ar ahitektūras pērlēm, kas var kļūt par apskates objektiem jebkuros laika apstākļos. Biedrība “Vācu biedrība Liepājā” ir radījusi ceļvedi “Pastaigas pa Liepāju”, kurā ir ievērojamu ēku fotogrāfijas, kas papildinātas ar aprakstiem. Izdevuma tapšanā iesaistītie atzīst, ka tagad Liepāju redz citām acīm- uzzināti daudzi jauni fakti.  “Pastaigas pa Liepāju”…

Mazākumtautību organizācijas pieredzes braucienā Zemgalē

By Kurzemes NVO centrs | 17. jūlijs, 2023

Piektdien 14. jūlijā, 25 organizāciju pārstāvji no Kurzemes reģiona devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgales reģionu, lai:  iepazītos ar to, kā strādā mazākumtautību biedrības Zemgales reģionā;  uzzinātu biedrību izaicinājumus, labo praksi;  uzzinātu, kā notiek sadarbība ar pašvaldībām;  kādas ir biedrības attīstības vīzijas, ja tādas ir. Kā pirmo apmeklējām “Dobeles Vācu kultūras biedrību”. Tās vadītājs Valters…

Mazākumtautību organizācijas apguva komunikācijas trikus

By Kurzemes NVO centrs | 30. jūnijs, 2023

Vakar Kurzemes NVO centrs tikās ar mazākumtautību organizācijām neformālās mācībās par komunikāciju. Kopā zīmējām “picu” ar komunikācijai svarīgām sastāvdaļām, izvērtējām un pārrunājām tās.  Izrunājām dažādas dzīves situācijas, kas kādreiz radušās, jo saskarē radušās kļūdas. Viens no svarīgiem momentiem, ko pārrunājām, bija koncepts – 3 P, kad izvērtējot kaut ko, Paslavējam, Pajautājam, Piedāvājam.  Un vēl, pieskārāmies…

Mazākumtautību organizācijas apspriež, kā var sasniegt savu labāko potenciālu

By Kurzemes NVO centrs | 24. aprīlis, 2023

Pirmā tikšanās ar Kurzemes mazākumtautību organizācijām notika 19. aprīlī Liepājas NVO namā. Šī bija priecīga un sirsnīga kopā būšana, kuras laikā biedrību pārstāvji pārrunāja aktuālo informāciju, stāstīja par dažādiem gaidāmajiem pasākumiem un uzsāka sarunas par iespējamu sadarbību. Šīs nodarbības pamattēma bija organizācijas attīstības stratēģija, jeb kā organizācija var sasniegt savu labāko potenciālu. Šo tēmu ar…

Kurzemes reģiona mazākumtautību organizācijām pieejams Valsts atbalsts

By Kurzemes NVO centrs | 26. februāris, 2023

  No 2022. gada vidus Kultūras ministrija biedrībai “Kurzemes NVO centrs” ir deleģējusi uzdevumu mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai Kurzemes reģionā. Uzdevuma mērķi ir: veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju attīstību un ilgtspēju, veicinātu jauniešu iesaisti mazākumtautību biedrību darbā, sekmētu sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām, sekmētu mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību, veicinātu Latvijas mazākumtautību…

Pieejams Valsts atbalsts Kurzemes mazākumtautību organizācijām

By Kurzemes NVO centrs | 10. novembris, 2020

Kultūras ministrija “Kurzemes NVO centram” deleģējusi uzdevumu un piešķīrusi finansējumu, lai: • veicinātu mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbības attīstību, • veicinātu brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iesaisti mazākumtautību biedrību darbā, • sekmētu sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām, • sekmētu mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību, • veicinātu Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu. No kopā…