Kļūt par biedru

 • Par biedrības “Kurzemes NVO centrs” biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona.
 • Biedru naudas apjoms ir 12 EUR gadā, kurš ir jānomaksā visiem biedriem, neatkarīgi no to biedru statusa.
 • Kurzemes NVO atbalsta centrā ir divi biedru statusi:
  • Resursu biedrs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura atbalsta biedrības pastāvēšanas nepieciešamību un tās darbības mērķi, saņem un izmanto biedrības sniegtos pakalpojumus un resursus, sniedz ieteikumus, kāds atbalsts un pakalpojumi nepieciešami pilsoniskās sabiedrības attīstībai, konsultē valdi biedrības mērķu sasniegšanai. Biedrības resursu biedram nav balstiesību un to nevar ievēlēt Biedrības valdē.
  • Pilntiesīgs biedrs – ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmē mūsu mērķu sasniegšanu un interešu pārstāvēšanu. Pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības, pienākums piedalīties biedru sapulcē un no to vidus tiek ievēlēta biedrības valde. Par pilntiesīgu biedru var kļūt tikai pēc vismaz 1 gada darbības Resursu biedra statusā.

Kā kļūt par mūsu biedru?

Pirms kļūt par mūsu biedru, aicinām iepazīties ar mūsu statūtiem!

 1. Aizpildiet iesniegumu par uzņemšanu
  –  Iesniegums par uzņemšanu biedrībai vai nodibinājumam
  –  Iesniegums par uzņemšanu privātpersonai
 2. Samaksājiet iestāšanās naudu 12.00 EUR (tekošajā iestāšanās gadā nebūs jāmaksā biedru nauda)
  Swedbank, LV57HABA0551000326851, biedrība “Kurzemes NVO centrs”
 3. Nogādājiet mums savu iestāšanās iesniegumu sev ērtākajā veidā:
  – personīgi
  – ieskanētu vai elektoniski parakstītu uz e-pastu birojs@kurzemesnvo.lv
  – pa pastu: Liepājas iela 37, Kuldīga, LV-3301, “Kurzemes NVO  centrs”