KM_KNVOAC

2015. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 45 projektu pieteikumus no 11  Kurzemes novadiem un pilsētām. Finansējums tika piešķirts 25 projektiem:

  • Projekti, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas ŠEIT
  • Projekti, kas veicina starpkultūru dialogu ŠEIT
  • Projekti, kas veicina Kurzemes mazākumtautību NVO darbību ŠEIT

2015: Būsim kopā

2015: Būsim kopā

Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga veicināšanas projektu Būsim kopā!, lai iepazīstinātu un saliedētu Skrundas novada cittautu kopienu ģimenes, kā arī izglītotu sabiedrību par dažādu kopienu kultūrām Latvijā. Skaties TV Skrundas sižetu par ģimeņu pasākumu “Būsim kopā!”: http://tvskrunda.lv/blog/index.php?id=8qd277xd Projekts sākās 2015. gada augustā, aptaujājot Skrundas novadā dzīvojošo cittautu ģimenes, lai tās apzinātu…

2015: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

2015: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

Lai vienotu romus vienkopus, veicinātu romu ģimenēs pamatvērtības, garīgās vērtības un sabiedrības vienotību, 2015.gadā sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”īstenoja romu kopienas integrācijas un līdzdalības projektu “Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē”. Projektā īstenotas vairākas aktivitātes un galvenās norisinājās 2015. gada novembrī Sabiles kultūras namā, aicinot uz romu sadraudzības pēcpusdienu. Pasākumā piedalījās viesi no Valmieras,…

2015: Pagātne+Tagadne=Nākotne

2015: Pagātne+Tagadne=Nākotne

Lai Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēniem sniegtu zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi, pilnveidotu jauniešu pilsoniskās prasmes un attieksmes, biedrība „Mantinieki” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Pagātne+Tagadne=Nākotne”. Projektā sākotnēji iesaistījās 5 skolu komandas: Saldus 2.vidusskola, Druvas vidusskola, PIKC Saldus tehnikums un divas Brocēnu vidusskolas komandas, katrā komandā 4 – 5dalībnieki, bet 1…

2015: Ieklausies, mācies un dari!

2015: Ieklausies, mācies un dari!

Biedrība “Kursas raksti” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Ieklausies, mācies un dari!”, lai izglītotu, informētu, iedrošinātu biedrības aktīvai darbībai no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada, kā arī šo novadu iedzīvotājus, kuri tikai domā par nevalstiskās organizācijas dibināšanu, aicinot aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā. Projekta aktivitātes uzsākās 2015. gada septembrī, kad biedrība kopā ar laikrakstu…

2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Lai stiprinātu Liepājas jauniešu NVO sadarbību un veicinātu jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana”. “Skrejceļš” jau pirms konkursa finansējuma iegūšanas, 2015. gada sākumā, bija aizsācis iniciatīvu par Liepājas jauniešu NVO apzināšanu, kā rezultātā seciāja, ka trūkst sadarbība starp jauniešu NVO…

2015: Kultūras mums līdzās

2015: Kultūras mums līdzās

Biedrība “Mustus” 2015.gdā īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Kultūras mums līdzās”, lai veicinātu Talsu novada iedzīvotāju toleranci un savstarpējas izpratnes veidošanu ar citām kultūrām. Kā izteikšanās līdzeklis tika izmantota fotogrāfija un veidoti fotostāsti ar novadā dzīvojošiem cittautiešiem. Projekts tika sākts 2015. gada augustā ar cittautiešu uzrunāšanu piedalīties projekta īstenošanā, lai veidotu interesantus fotostāstus, aicinot fotografēties savā…

2015: Es un Es ir Mēs

2015: Es un Es ir Mēs

Biedrība “VIRBI” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Es un Es ir Mēs”, lai veicinātu nacionālo stereotipu mazināšanos un savstarpējās uzticēšanās veidošanos Virbu pagasta iedzīvotāju vidū, sekmējot tolerantas un saliedētas kopienas attīstību, un mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanos pilsoniskajās aktivitātēs. Projekta vadītāja Diāna Dzelzkalēja, biedrības VIRBI valdes locekle. Tālrunis 29199130, e-pasts: diana.dzelzkaleja@apollo.lv   Talsu TV sižets par…

2015: Kolkas zvejnieka dēls

2015: Kolkas zvejnieka dēls

Biedrība „Kolkas zvejnieki” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Kolkas zvejnieka dēls”, kura galvenā ideja bija veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot 13 līdz 16 gadus vecus Kolkas pagasta skolēnus un jauniešus iesaistīties piekrastes zvejā. Projekta vadītāja Eva Frišenfelde, tālrunis 26324975, e-pasts: evave@inbox.lv   

2015: No skolas sola līdz projektam

2015: No skolas sola līdz projektam

Biedrība „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “No skolas sola līdz projektam“, lai veicinātu Kazdangas skolēnu pašizaugsmi un interesi pagasta attīstībā, organizējot jauniešu apmācības un izstrādājot projekta idejas.  Projekts sākās ar semināru 10.11.2015., un vadītāja Ance Tīmane iepazīstināja visus klausītājus ar projekta ideju, pastāstīja par sociālajiem projektiem un sociālo…

2015: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

2015: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

2015. gada rudeni biedrība “Vecāku klubiņš Druve” īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien”, tā aktivitātēs iesaistot 136 Striķu pamatskolas audzēkņus, skolotājus un vecākus, pārstāvot dažādas tautības – lietuvieši, latvieši, ukraiņi, krievi, baltkrievi un pa vienam britam un amerikānim. Projekta pamatdoma bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, pilnveidojot bērnu un…