KM_KNVOAC

Laika posmā no 2014.-2018. gadam (5 gadu periods) projektu konkursam "Iesaisties Kurzemē!" iesniegti 244 projekti no 17 Kurzemes pašvaldību teritorijām jeb pārklāta 85% Kurzemes pašvaldibu.  Atbalstīti un 120 tūkstoši EUR sadalīti 97 projektu īstenošanai, kurus realizējušas 62 biedrības no 12 dažādām Kurzemes pašvaldībām. Visaktīvākie projektu iesniedzēji ir bijuši no Liepājas pilsētas, Saldus novada un Talsu novada. Neviens projekts nav saņemts no Durbes, Mērsraga un Vaiņodes novada nevalstiskajām organizācijām.

 

NVO_sadalijums_pa_pasvaldibam_IESNEIGTS_ISTENOTS