KM_KNVOAC

2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņema 58 projektu pieteikumus no 13 Kurzemes novadiem. Finansējums tika piešķirts 22 projektiem 10 Kurzemes pašvaldībās - piešķirtā finansējuma sarakstu skatīt ŠEIT.

2014: Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana

2014: Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana

Biedrības ”Mobilais izglītības centrs” projekts ”Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana” tika īstenots no 2014. gada 12. augusta līdz 21. novembrim, Kuldīgas novadā, Kuldīgā.Projekta mērķis: NVO stratēģija Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem (5 gadiem).Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes – tika organizēts Kuldīgas, Skrundas un Alsungas NVO forums, mācību kurss par NVO…

2014: Drosme iesaistīties

2014: Drosme iesaistīties

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ‘’Dzīvības koks’’ Liepājas nodaļas projekts ‘’Drosme iesaistīties’’ tika īstenots no 2014. gada 5. augusta līdz 2014 gada 24. novembrim, Nīcā, Liepājā un Kuldīgā. Projekta mērķis: veicināt izpratni par pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu iespējām hroniski slimo pacientu organizāciju darbībā, aktivizēt hronisko slimību pacientu organizācijas, lai veicinātu pacientu atgriešanos aktīvā, sociālā un ekonomiskā dzīvē…

2014: Mana Latvija

2014: Mana Latvija

Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Mana Latvija” tika īstenots no 2014. gada 1. augusta līdz 24. novembrim,  Saldū.Projekta mērķis: veicināt patriotismu un izglītot Saldus novada vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotājus par pilsonisko līdzdalību un Latvijas vēsturi, dabu, tradīcijām un sasniegumiem. Projekta laikā tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes – mūžizglītības nodarbības, kopīgie pilsoniskās līdzdalības pasākumi un video filmiņas…

2014: Kurzemes dialogs

2014: Kurzemes dialogs

Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Kurzemes dialogs” tika īstenots no 2014. gada 8.septembra līdz 24. novembrim, Saldū, Liepājā un Ventspilī.Projekta mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veicinošus pasākumus Kurzemes biedrībām. Projekta ietvaros tika īstenotas divas galvenās aktivitātes – ”Braucam ciemos!” un starpkultūru dialoga diena. ”Braucam ciemos!” aktivitāte ļāva projekta dalībniekiem…

2014: Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā

2014: Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā

Biedrības ‘’Randalist’’ projekts ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā’’ tika īstenots no 2014. gada 11. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagasta, Mazirbes ciemā. Projekta mērķis: publiski pieejamas Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā. Projekta ietvaros tika īstenotas 4 galvenās aktivitātes, kas ietvēra savāktā lībiešu etnogrāfiskā materiāla sistematizēšanu un kārtošanu publiskai apskatei,…

2014: Zem saules ir tāda tauta latvieši

2014: Zem saules ir tāda tauta latvieši

Vecāku biedrības ‘’Ķipars’’ projekts ‘’Zem saules ir tāda tauta latvieši’’ tika īstenots no 2014. gada 2. septembra līdz 30. novembrim, Talsu novadā, Ģibuļu pagastā.Projekta mērķis: stiprināt bērnu un ģimeņu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu. Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas un daudzveidīgas aktivitātes par un ap tēmu ‘’Latvija’’– kopā  7 aktivitātes, sākot ar Tēva dienai veltītu…

2014: ‘Pagātne- tagadne- nākotne

2014: ‘Pagātne- tagadne- nākotne

Puzes attīstības veicināšanas biedrības ”Niedre”’ projekts ”Pagātne- tagadne- nākotne” tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 24. novembrim, Puzē. Projekta mērķis: radīt interesi dažādu paaudžu cilvēkiem par Latvijas valsts vēsturi, tā veicinot patriotisma un piederības sajūtas savai valstij radīšanu. Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes – tika organizēta neklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu…

2014: Kopā mēs varam

2014: Kopā mēs varam

Biedrības ”Paritāte” projekts ”Kopā mēs varam” tika realizēts no 2014. gada 4. augusta līdz 28. novembrim, Brocēnos. Projekta mērķis: veicināt Brocēnu NVO līdzdalību novada pilsoniskajās aktivitātēs.  Interesanti:  zemās atsaucības dēļ Brocēnu novada iedzīvotājiem tika piesaistīti arī Saldus novada iedzīvotāji. Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes – tikšanās ar Kurzemes NVO darbiniekiem un aktīvajām NVO,…

2014: Ieraugi, kas Tev blakus

2014: Ieraugi, kas Tev blakus

Mākslu attīstības biedrības ”Ilizanna” projekts ”Ieraugi, kas Tev blakus” tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 2014.gada 1. novembrim, Saldus novadā, Saldū – ”Kapelleru namā”. Projekta mērķis: aktualizēt mazākumtautību NVO pilsonisko līdzdalību Saldus un Brocēnu novados aktīvai starpkultūru dialoga veidošanai un etnisko minoritāšu kultūras un folkloras izpratnei iedzīvotāju vidū. Projekta ietvaros tika īstenotas 6…

2014: Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945.līdz 1990.gadam

2014: Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945.līdz 1990.gadam

Biedrības ”Mazirbes draugu kopa” projekts „Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945.līdz 1990.gadam” tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē. Projekta mērķis: uzsākt Mazirbes dzīvesstāstu par laika posmu no 1945. līdz 1990.gadam apkopošanu iesaistot ciema esošos un bijušos iedzīvotājus.Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes – notika intervijas ar bijušajiem robežsargiem,…