Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir dibināta 1998. gada 20. novembrī Talsos kā sabiedrisko organizāciju apvienība “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kas tā laika Sabiedrisko organizāciju reģistrā tika reģistrēta 1998. gada 10. decembrī. Mainoties likumdošanai, 2005. gadā apvienība tiek pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība.

Ar mūsu statūtiem var iepazīties ŠEIT.

Mūsu MISIJA ir palīdzēt Latvijā attīstīties pilsoniskai sabiedrībai, tās iniciatīvām un līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas valsts pastāvēšanā.

Mūsu VĪZIJA: aizvien vairāk cilvēku Kurzemē tic, ka ar aktīvu līdzdalību iespējams panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, viņiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā to izdarīt, un viņi arī rīkojas.

Mūsu darbs tiek balstīts četrās pamatvērtībās:

◊ Demokrātija ◊ Cilvēks ◊ Izglītība ◊ Pašiniciatīva

Mūsu redzamākā labuma guvēju grupa ir Kurzemes nevalstiskās organizācijas - biedrības un nodibinājumi, kā arī jebkurš pilsoniski aktīvs cilvēks vai neformāla iedzīvotāju grupa, kurai var noderēt mūsu zināšanas. Mēs, Kurzemes NVO centra komanda, esam pilsoniskās sabiedrības zināšanu uzkrājēji un dalītāji, tīklotāji.

Darbojamies visā Kurzemes reģionā, bet fiziski atrodamies Kuldīgā. Savus pakalpojumus galvenokārt sniedzam bezmaksas, finansējumu to nodrošināšanai piesaistot projektu veidā un sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām.

Mēs esam sabiedriskā labuma organizācija, kurai ziedojot iespējams saņemt nodokļu atlaides. Aicinām atbalstīt mūsu darbību, ziedojot uz mūsu bankas kontu:
LV57HABA0551000326851 (AS Swedbank)
Kurzemes NVO centrs
Reģ. nr.: 40008038577
Maksājuma mērķi norādiet: ziedojums darbības atbalstam

 

Mūsu darbība tiek fokusēta divos virzienos:

 1. Pilsonisko kompetenču attīstība un līdzdalība
 2. Informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem

Mūsu nozīmīgākās aktivitātes:

 • Konsultācijas un izglītība NVO un pilsonisko kompetenču celšana
 • NVO noderīgas informācijas koordinēšana un NVO datu bāzes uzturēšana
 • NVO tīklošana un zināšanu pārnese
 • NVO interešu pārstāvēšana
 • Pilsoniskās izglītības nodarbības skolēniem “Saproti valsti”
 • NVO sektora izzināšana un pētīšana
 • NVO finansējuma administrēšana
 • Kopienu aktivizēšana

Mūsu darbības jomas, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumiem:

 • Interešu aizstāvības organizāciju darbība
 • Izglītība
 • Kopienas un apkaimes attīstība
 • Filantropijas starpniecība
 • Brīvprātīgā darba veicināšana
 • Attīstības sadarbība
 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums
Darbibas_virzieni