Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2022

 

 

 

 

 

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/071/20

Projekta mērķis: Veicināt demokrātisko vērtību un prakšu nostiprināšanos Kurzemes reģiona iedzīvotāju ikdienā, iesaistot iedzīvotājus pilsoniskās aktivitātēs, palīdzot attīstīt pilsoniskai līdzdalībai nepieciešamas kompetences, nodrošinot iespēju tīkloties un bez maksas saņemt nepieciešamo atbalstu un informāciju.

Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions

Īstenošanas laiks: 01.01.2022. – 31.10.2022.

Mērķa grupa: Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas un aktīvi indivīdi, biedrības „Kurzemes NVO centrs” biedri, Kuldīgas novada iedzīvotāji.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

  • KNVOC pamatdarbības nodrošinājums (2 KNVOC biedru sapulces, 5 darbinieku sanāksmes, 3 jauni biedri – Kurzemes NVO, 5 sadarbības vai pieredzes tikšanās, 80 ieraksti KNVOC Facebook lapā, izsūtītas 30 vēstules jaunajām biedrībām, izstrādāti iekšējie dokumenti “KNVOC finansējuma, tai skaitā ziedojumu un sponsorējumu, pieņemšanas un izlietošanas vadlīnijas” un “Vadlīnijas darbam ar ziedotājiem un sponsoriem”
  • KNVOC bibliotēkas sakārtošana (KNVOC 23 gadu darbības laikā sakrātie materiāli būs sakārtoti, brīvi un ērti pieejami gan KNVOC komandai, gan sabiedrības vajadzībām)
  • Stratēģija 2023-2027 un rīcības plāns 2023-2024 (izstrādāta 5-gades stratēģija un 2 gadu darbības plāni)
  • Atbalsts Kurzemes NVO (4 izbraukuma konsultāciju dienas, 60 personas no 50 NVO, kas saņēmušas konsultācijas)
  • NVO plenērs (2,5 dienu NVO plenērs ar 20 dalībniekiem no 12 NVO)
  • Demokrātijas festivāls (vismaz 30 Festivāla kopienas locekļi jeb organizatori, vismaz 150 dalībnieki Festivālā)
  • Jauniešu vasaras skola (5 dienu apmācības 20 jauniešiem)
  • Demokrātijas kafejnīca (1 kafejnīca ar 70 dalībniekiem)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Elīna Futraka, tel. 27111252, elina@kurzemesnvo.lv