Ideju darbnīca iedrošina ceļā uz Viedā ciema statusa iegūšanu

Pagājušajā pirmdienā, 17. jūnijā Zemītes aktīvie iedzīvotāji tikās diskusijā/ideju darbnīcā “Ceļā uz Viedo ciemu”.

Pasākuma organizatore Ērodeja Kirillova:”Pasākuma apmeklētāji bija ieinteresēti uzzināt par to, kas ir Viedais ciems un gatavi dalīties savā pieredzē. Diskusiju vadīja “Jaunpils reģionālās attīstības centra “Rats”” valdes priekšsēdētāja Vija Zīverte, kuras stāstījums par pieredzi Viedo ciemu kustībā, bija vērtīgs un iedrošinošs. Bija interesanti dzirdēt, kā iet kaimiņiem, saprast, ka ir daudz kopīga. Jaunpils pieredze dod ieskatu arī par to, kā sabiedrībai realizēt savas vēlmes, darbojoties nevalstiskajās biedrībās. Secinājums – nav jāgaida, ka kāds no malas risinās mūsu problēmas, daudz atkarīgs no iedzīvotāju ieinteresētības.”

Pasākumā viesojās arī Iveta Cīrule no biedrības “Project Net”, kas iepazīstināja ar pieaugušo izglības programmu, kas piedāvā iespējas  mācīties internetā.

Pasākums notika ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.