Mācības iedrošina biedrības uzsākt saimniecisko darbību

Ir noslēdzies mācību cikls “Izdara tas, kurš dara” par saimnieciskas darbības veikšanu biedrībām.
Nodarbību laikā biedrību pārstāves guva ieskatu par to, kā veidot un piedāvāt dažādus pakalpojumus un produktus, kas veicinātu biedrību finansiālo stabilitāti.
Nodarbības vadīja uzņēmējdarbības eksperte Anete Tīrmane, kuras vadībā biedrībām bija iespēja ieraudzīt savas stiprās puses un papildus ieņēmumu iespējas.
Sešās nodarbībās dalībnieces mācījās noteikt mērķus, izstrādāt biznesa plānu, attīstīt ideju, pārbaudīt idejas dzīvotspēju, komunikāciju ar mērķauditoriju, un kā sākt īstenot iecerēto.
Dalībnieces atzinīgi novērtēja mācību ciklu:
  • Kļuva skaidrs, kuri pakalpojumi ir izmantojami saimnieciskajā darbībā. Tie jau ir reģistrēti vajadzīgajā platformā un tiek realizēti.
  • Noderīga komunikācija ar citām biedrībām, pieredzes apmaiņa, punktu salikšana uz “i”.
  • Bija vērtīga dalīšanās pieredzē, jauni kontakti. Atziņa, ka biedrība ir nozīmīgs spēlētājs saimnieciskās darbības veicēju vidū.
  • Kļuva skaidrs, ka savas saimnieciskās darbības uzsākšanai jādibija sociālais uzņēmums nevis biedrība. 
  • Bija vērtīgi izmēģināt metodes, ko apguvām mācībās, piemēram, prototipēšanu. 

Uz jautājumu, kas būtu nepieciešamas, lai veiksmīgāk uzsāktu saimniecisko darbību savā biedrībā, dalībnieces minēja, ka būtu nepieciešami papildus darbinieki, brīvs laiks, pieredzes apmaiņa, uzņēmība un domubiedru atbalsts. Liela daļa dalībnieču uzskata, ka līdz šī gada beigām izmēģinās saimnieciskās darbības veikšanu biedrībā.

Šīs mācības iedvesmoja apsvērt ideju par saimnieciskās darbības uzsākšanu un deva papildus zināšanas biedrībām, kas jau veic saimniecisko darbību. Tāpat dalībnieces atzinīgi novērtēja nodarbību vadītājas kompetences, piemērus un teorētiskos materiālus, kas noderēs arī turpmāk.

Apmācību cilks notika ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.