KM_NVOc

Kurzemes NVO centrs administrē LR Kultūras ministrijas finansētu projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!”.

Projektu konkursi tiek izsludināti vienu reizi gadā - pavasarī. Projektus var iesniegt kādā no trīs jomām:

pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā
starpkultūru dialoga jomā
mazākumtautību NVO atbalsta jomā

Kontaktpersona Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv