KM_KNVOAC

2016. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņēma 41 projektu pieteikumu, no kuriem apstiprināti 15 projektu pieteikumi.   Ar apstiprinātajiem projektiem, to vadītāju kontaktinformāciju un mērķiem var iepazīties šeit.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas - saņemti 27 pieteikumi, apstiprināti 6 projekti.

 • Nīcas novada attīstības biedrība - projekts „Ar Latviju sirdī” (1211,01 EUR)
 • Saldus sadraudzīgā biedrība - projekts „Neizzinātais Kurzemes cietoksnis” (1439,93 EUR)
 • Biedrība „Virbi” - projekts „Ieriti Saulīte Jaunpagastā” (1078,69 EUR)
 • Liepājas Novada fonds - projekts „Kur-zeme iedvesmo!" (1500 EUR)
 • Biedrība "Vīgrieze" - projekts "Simts krāsu gaismā mirdz mans novads Latvijā" (770,37 EUR)
 • Biedrība "Padure" - "Es daru..., es radu..., es esmu Latvija" (2000 EUR)

Starpkultūru dialoga veicināšana - saņemti 8pieteikumi, apstiprināti 5 projekti.

 • Liepājas poļu sieviešu klubs "VANDA" - projekts "2.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā" (2780 EUR)
 • Biedrība "Mazirbes draugu kopa" - projekts "Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums - viņus!" (1926 EUR)
 • Biedrība "Mantinieki" - projekts "Kurzemes starpkultūru festivāls 2016" (2000 EUR)
 • Drošas dzīves vides attīstības biedrība "Oāze" - projekts "Cittautieši prožektoru gaismā" (1077,11EUR)
 • Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam - projekts "Dažādība kā izaugsmes iespēja" (1000 EUR)

Mazākumtautību NVO atbalsts - saņemti 6 pieteikumi, apstiprināti 4 projekti.

 • Liepājas lietuviešu kultūras biedrība "Rūta" - projekts "Atbalsts lietuviešu kultūras biedrībai „Rūta” Liepājā" (700 EUR)
 • Biedrība "Živica" - projekts "Soli pa solim" (2975 EUR)
 • Liepājas poļu sieviešu klubs "VANDA" - projekts "Poļu biedrības VANDA stiprināšana Liepājā" (1996,89 EUR)
 • Sabiedrības integrācijas centrs "Alternativas" - projekts "Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība" (1544,60 EUR)

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.