Pieejams atbalsts Kurzemes mazāktumtautību organizācijām

Biedrība“Kurzemes NVO centrs” aicina līdz 17.06.2024 Kurzemes reģiona mazākumtautību biedrības pieteikties atbalstam.   

Pieteikties uz atbalstu drīkst mazākumtautību organizācijas, kuras darbojas Kurzemes reģionā.

Atbalsts pieejams 3 virzienos:

     1.  materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, tostarp tehniskā aprīkojuma iegādei un nomai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei u.c.; (kopējā pieejamā summa – 3000 eiro gadā; maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai – 1000 eiro);
   1.  mazākumtautību kultūras pasākumu organizēšanai dažādām mērķauditorijām, (kopējā pieejamā summa – 5400 eiro gadā; maksimālā pieejamā summa vienam pasākumam – 1800 eiro);
   2. materiālu vai izdevumu izveidei par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, kā arī nevalstisko organizāciju darbību (bukleta, albuma u.c.) digitālā un drukātā formātā, kā arī informācijas ievietošanu tīmekļvietnē Kurzemes reģionā; (kopējā pieejamā summa  -2650 eiro, maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai – 1325 eiro).

Viena organizācija drīkst pieteikties vairākiem atbalstu veidiem (gan materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, gan materiālu un izdevumu izveidošanai, gan pasākumu organizēšanai).

Iesniegt vajadzību pieteikumus, aizpildot veidlapu: Pieteikums_KM_2024 un sūtot uz e-pastu: juta@kurzemesnvo.lv līdz 17.06.2024. Atbilde par atbalsta saņemšanu tiks sniegta līdz 28.06.2024.

No 2022. gada vidum līdz 2025. gada vidum Kultūras ministrija biedrībai “Kurzemes NVO centrs” ir deleģējusi uzdevumu mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai Kurzemes reģionā. Uzdevuma mērķi ir:

 • veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju attīstību un ilgtspēju,
 • veicinātu jauniešu iesaisti mazākumtautību biedrību darbā,
 • sekmētu sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām,
 • sekmētu mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību,
 • veicinātu Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Atbalsts ir pieejams 48 450 eiro apmērā un tā ietvaros tiek organizētas mācības par organizācijām aktuālām tēmām, sniegts atbalstu organizāciju stratēģiju izstrādē,  uzlabota organizāciju materiāltehniskā bāze, atbalstīta informatīvu materiālu vai izdevumu veidošana,  kā arī pasākumu organizēšana.

Darbu ar mazākumtautību biedrībām koordinē: Juta Reķele, Kurzemes NVO centra projektu koordinatore

Tel.22161423, e-pasts: juta@kurzemesnvo.lv

Pasākumus atbalsta Kultūras ministrija (Līgums Nr. 2.5-8-22).