2022. gadā Kurzemes NVO centrs apvieno 66 biedrus - 59 organizācijas un 7 privātpersonas.

Biedriem pēc to darbības intensitātes biedrības mērķu sasniegšanā, ir iespējami 2 biedru statusi - Pilntiesīgi biedri un Resursu biedri.

 • Pilntiesīgs biedrs – ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmē Biedrības mērķa sasniegšanu un interešu aizstāvēšanu. Pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības un no to vidus tiek ievēlēta biedrības valde;
 • Resursu biedrs - atbalsta biedrības pastāvēšanas nepieciešamību un tās darbības mērķi, saņem un izmanto biedrības sniegtos pakalpojumus un resursus, sniedz ieteikumus, kāds atbalsts un pakalpojumi nepieciešami pilsoniskās sabiedrības attīstībai, konsultē Biedrību tās mērķu sasniegšanai. Biedrības resursu biedram nav balstiesību un to nevar ievēlēt Biedrības valdē.

statuss "PILNTIESĪGS BIEDRS"

 1. Aizputes sieviešu apvienība "Integro", biedrība, Dienvidkurzemes novads
 2. Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas", biedrība, Talsu novads
 3. Dundagas sendienas, biedrība, Talsu novads
 4. Elīna Futraka, privātpersona, Kuldīgas novads
 5. Inese Puriņa, privātpersona, Rīga
 6. Kandavas novada iespēju fonds, nodibinājums, Tukuma novads
 7. Maija Jankovska, privātpersona, Kuldīgas novads
 8. Mamma mammai fonds, nodibinājums, Kuldīgas novads
 9. Mazirbes draugu kopa, biedrība, Talsu novads
 10. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs, biedrība, Talsu novads
 11. Mūsu ligzdabiedrība, Saldus novads, Ezere
 12. Mūsu vārds, biedrība, Saldus novads, Kalni
 13. Radi Vidi Pats, biedrība, Liepāja
 14. Skola visiem, biedrība, Talsu novads, Sabile
 15. Snēpelei, biedrība, Kuldīgas novads

statuss "RESURSU BIEDRS"

 1. AIRĪTES STACIJA, biedrība, Saldus novads
 2. Aleta Jonele, Kuldīgas novads
 3. Allnature, biedrība, Dienvidkurzemes novads
 4. Attīstības platforma YOU+, biedrība, Liepāja
 5. CANIS GROUP LIEPAJA, biedrība, Liepāja
 6. CERĪBA.TICĪBA. MĪLESTĪBA, biedrība, Liepāja
 7. Domesnes, biedrība, Talsu novads, Kolka
 8. Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Miera iela 10", biedrība, Saldus novads
 9. Džudo klubs SALDUS, biedrība, Saldus novads
 10. Es pasaulē, biedrība, Talsu novads
 11. Ēdoles Pūra lāde, biedrība, Kuldīgas novads
 12. Gaišo domu platforma, biedrība, Talsu novads
 13. Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, biedrība, Dienvidkurzemes novads
 14. Guvums, biedrība, Talsu novads
 15. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš", nodibinājums, Talsu novads
 16. Ideju grozs, biedrība, Talsu novads
 17. Ideju kalve, biedrība, Saldus novads, Remte
 18. Inga Bumbule, privātpersona, Talsu novads
 19. Inga Spēkaine, privātpersona, Kuldīgas novads
 20. Invalīdu biedrība "Cerība", biedrība, Dienvidkurzemes novads, Aizpute
 21. Izgaismo ideju, biedrība, Dienvidkurzemes novads, Aizpute
 22. Klaunu muzejs, biedrība, Talsu novads
 23. KODOLS, biedrība, Dienvidkurzemes novads, Aizpute
 24. Krista Karlsone, privātpersona, Kuldīgas novads
 25. Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība "Rumbiņa", biedrība, Kuldīgas novads
 26. Kuldīgas Senioru skola, biedrība, Kuldīgas novads
 27. Kuršu brīvciemi, biedrība, Kuldīgas novads
 28. Kurzemes atauga, biedrība, Talsu novads
 29. Kurzemes kultūras mantojuma centrs „Kūrava”, biedrība, Kuldīgas novads
 30. "Latvijas Sarkanais Krusts" Saldus komiteja, Saldus novads
 31. Liepājas Poļu biedrība VANDA, Liepāja
 32. Lift Up, biedrība, Liepāja
 33. Maģie suiti, biedrība, Ventspils novads, Jūrkalne
 34. Mantinieki, biedrība, Saldus novads
 35. Mākslu attīstības biedrība "Ilizanna", biedrība, Saldus novads
 36. Miera māja, biedrība, Saldus novads
 37. Mobilais izglītības centrs, biedrība, Kuldīgas novads
 38. Palīdzi otram, biedrība, Talsu novads
 39. PĒDASbiedrība, Saldus novads
 40. Piekrastes Konvents, biedrība, Tukuma novads
 41. Pīlādžoga, biedrība, Saldus novads
 42. RUCAVAS TADĪCIJU KLUBS, biedrība, Dienvidkurzemes novads
 43. Sabiles aprūpes biedrība "Kalme", biedrība, Talsu novads
 44. Saldus pilsētas pensionāru biedrība, Saldus novads
 45. Stāvu augstāk, biedrība, Talsu novads
 46. Talsu fotoklubs, biedrība, Talsu novads
 47. Talsu komersantu klubs, biedrība, Talsu novads
 48. Talsu pensionāru biedrība, biedrība, Talsu novads
 49. Vācu biedrība, Liepāja
 50. Ziemupīte, biedrība, Dienvidkurzemes novads
 51. Živica, biedrība, Saldus novads