Atbalsts Kurzemes NVO 2017

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2017
līguma nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/036/05

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tās koordinēšanu un sadarbību Kurzemē.

Projekta uzdevumi: 

 • nostiprināt organizācijas pamatdarbību, reģionālo koordinatoru darbu un celt darbinieku kapacitāti,
 • stiprināt un attīstīt KNVOAC kā NVO eksperta zināšanas un sniedzot NVO eksperta viedokli un atzinumus, t.sk. apzināt un apkopot reģiona NVO viedokļus un pārstāvēt tos pēc nepieciešamības
 • koordinēt, konsultēt un izglītot NVO un aktīvos iedzīvotājus,
 • attīstīt  Kurzemes NVO un aktīvo iedzīvotāju sadarbības, informācijas un kontaktu tīklu un aktivitātes.
 • sniegt atbalstu topošajām un esošajām Kurzemes reģiona biedrībām un nodibinājumiem

projekta mērķa grupa:

 • KNVOAC biedri, darbinieki un brīvprātīgie (~55personas) (tiešā mērķa grupa)
 • Kurzemes biedrības un nodibinājumi (~300 organizācijas) (netiešā mērķa grupa)
 • Kurzemes aktīvie iedzīvotāji un personas, kuras interesējas, plāno darboties nevalstiskajā sektorā (netiešā mērķa grupa)

Projekta aktivitātes:

 • “Kurzemes NVO atbalsta centra” vadība un attīstība
 • “Kurzemes NVO atbalsta centra” biedru kopsapulce un tālākās darbības prioritātes
 • “Kurzemes NVO atbalsta centra” darbības popularizēšana
 • Kurzemes NVO informēšana, konsultēšana, izglītošana un koordinēšana
 • “Kurzemes NVO atbalsta centra” informācijas un kontaktu tīkla uzturēšana un pilnveide

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv