Kurzemes reģiona mazākumtautību organizācijām pieejams Valsts atbalsts

 

No 2022. gada vidus Kultūras ministrija biedrībai “Kurzemes NVO centrs” ir deleģējusi uzdevumu mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai Kurzemes reģionā. Uzdevuma mērķi ir:

  • veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju attīstību un ilgtspēju,
  • veicinātu jauniešu iesaisti mazākumtautību biedrību darbā,
  • sekmētu sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām,
  • sekmētu mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību,
  • veicinātu Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Atbalsts būs pieejams līdz 2025. gada vidum 48 500 eiro apmērā. Atbalsta ietvaros ir paredzēts organizēt tiešsaistes mācības par organizācijām aktuālām tēmām, sniegt atbalstu organizāciju stratēģiju izstrādē,  uzlabot organizāciju materiāltehnisko bāzi, atbalstīt informatīvu materiālu vai izdevumu veidošanu kā arī pasākumu organizēšanu.

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” veiks iepirkumus 16 150 eiro apmērā mazākumtautību organizāciju vajadzībām – materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, informatīvu materiālu vai izdevumu veidošanai, kā arī pasākumu organizēšanai līdz šī gada pusei.

Kurzemes mazākumtautību organizācijas var iesniegt savas vajadzības biedrībai “Kurzemes NVO centrs”, izmantojot speciālas veidlapas: Pieteikums_KM_2023

Līdz 10.martam pieteikumus jāsūta uz e-pastu: juta@kurzemesnvo.lv.

Pieteikties uz atbalstu drīkst mazākumtautību organizācijas, kuras darbojas Kurzemes reģionā.

Atbalsts pieejams 3 virzienos:

  1. nodrošināt organizāciju materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, tostarp tehniskā aprīkojuma iegādi un nomu, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādi u.c.; (kopējā pieejamā summa 3000 eiro gadā; maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai, ir 1000 eiro);
  2. nodrošināt atbalstu mazākumtautību kultūras pasākumu organizēšanai dažādām mērķauditorijām, (5400 eiro; maksimālā pieejamā summa vienam pasākumam ir 1800 eiro)
  3. nodrošināt materiālu vai izdevumu izveidi par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, kā arī nevalstisko organizāciju darbību (bukleta, albuma u.c.) digitālā un drukātā formātā, kā arī informācijas ievietošanu tīmekļvietnē Kurzemes reģionā; (kopējā pieejamā summa 2650 eiro, maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai, ir 1325 eiro)

Viena organizācija drīkst pieteikties vairākiem atbalstu veidiem (gan materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, gan materiālu un izdevumu izveidošanai, gan pasākumu organizēšanai).

Atbilde par atbalsta saņemšanu tiks sniegta līdz marta beigām.

Juta Reķele, Kurzemes NVO centra projektu koordinatore

Tel.22161423, e-pasts: juta@kurzemesnvo.lv

Pasākumus atbalsta Kultūras ministrija (Līgums Nr. 2.5-8-22).