Atbalsts Kurzemes NVO 2016

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” projekts
Atbalsts Kurzemes NVO 2016
līguma nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/083/31

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un sadarbību Kurzemē, nostiprinot organizācijas pamatdarbību un reģionālos atbalsta punktus, attīstot Kurzemes NVO sadarbības, informācijas un kontaktu tīklu.

projekta mērķa grupa:

  • Kurzemes biedrības un nodibinājumi:  ~300 organizācijas
  • Kurzemes pašvaldību pārstāvji, kuru darba pienākumi saistīti ar savas pašvaldības teritorijā darbojošām NVO: vismaz 15
  • personas, kuras interesējas, plāno darboties nevalstiskajā sektorā : nav nosakāms

Projekta aktivitātes:

  • “Kurzemes NVO atbalsta centra” vadība un attīstība
  • “Kurzemes NVO atbalsta centra” informācijas un kontaktu tīkla uzturēšana un pilnveide
  • “Kurzemes NVO atbalsta centra” darbības popularizēšana
  • Konsultācijas un tehniskais atbalsts Kurzemes NVO, attīstot ziemeļKurzemes, vidusKurzemes un lejasKurzemes NVo atablsta punktus un NVO konsulantus-koordinatorus
  • Kurzemes NVO koordinēšanas un saliedēšanas pasākumi

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Inese Siliņa, tel. 29811722, inese @ kurzemesnvo.lv