Demokrātijas festivāls

KAD?  2021. gada 6. un 7. augustā                     

KUR?  Kuldīgā                 

KĀ? Ar Festivāla kopienas aktīvu līdzdalību

Sākotne: Demokrātijas kafejnīca

Festivāla sākotne saistīta ar jau divus gadus Kuldīgā notikušo “Demokrātijas kafejnīcu”, kuras mērķis bija radīt brīvu telpu sarunām par sabiedrībā aktuālām tēmām. Nākot uz pasākumu, cilvēki nezina ne par kādām tēmām tiks runāts, ne ar ko kopā sēdēs pie galdiņa, ne arī kas vadīs diskusijas (diskusijas vadīt tiek aicināti mākslinieki, literāti, aktieri, zinātnieki, politiķi, sabiedriskie aktīvisti u.c., kuri līdz pasākumam tiek turēti noslēpumā). Diskusijās visi iesaistās kā līdzvērtīgi sarunu partneri, sarunu tēmu izvēlē iesaistīti gan pasākuma apmeklētāji, gan diskusiju vadītāji.

Festivāla mērķis

Šogad “Demokrātijas kafejnīcas” ideja tiks paplašināta, organizējot  divu dienu festivālu, kura mērķis ir veicināt demokrātijas kultūru, radot vidi ne tikai diskusijām, bet arī citām demokrātiskas līdzdalības formām. Festivāla programmu veidos vairāki pasākumi, no kuriem viens būs “Demokrātijas kafejnīca”, bet pārējo pasākumu organizēšanā tiks iesaistīti Kuldīgas novada iedzīvotāji, Kurzemes aktīvās biedrības un citi interesenti jeb Festivāla kopiena.

Festivāla kopiena

Tieši Festivāla kopienas iesaistīšana pasākumu organizēšanā ir viens no būtiskajiem šī festivāla raksturojumiem. Šāda pieeja izvēlēta, lai rosinātu iedzīvotāju pašiniciatīvu, savstarpēju uzticēšanos un sadarbību. Ar Festivāla kopienas palīdzību ceram arī sasniegt to auditoriju, kura parasti sevi neasociē ar šāda veida pasākumiem (tas tiks panākts, Festivāla kopienai piederīgajiem cilvēkiem aicinot piedalīties arī savus radus, draugus, paziņas, tādējādi vairojot uzticību un radot iespēju tiešā veidā sasniegt ļoti dažādu auditoriju).

Jebkurš, kas vēlas būt piederīgs Festivāla kopienai, var sazināties ar Maiju Jankovsku (maija@kurzemesnvo.lv; 26516115), kura ir atbildīga par Festivāla kopējo norisi. Festivāla organizēšanā mums noderēs visdažādākā veida palīdzība, tāpēc ar prieku uzņemsim mūsu komandā jebkuru interesentu. Ticam, ka šī būs aizraujoša kopā būšanas un darīšanas pieredze.

Sekot līdzi Demokrātijas festivāla jaunumiem var Festivāla Facebook lapā “Demokrātijas festivāls Kuldīgā”.

Fotogrāfiju autore Sintija Šlēgels. Fotogrāfijas tapušas 2020. gada “Demokrātijas kafejnīcā”.

 

FESTIVĀLA ATBALSTĪTĀJI: