Mazākumtautību organizācijas pieredzes braucienā Zemgalē

Piektdien 14. jūlijā, 25 organizāciju pārstāvji no Kurzemes reģiona devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zemgales reģionu, lai:
  •  iepazītos ar to, kā strādā mazākumtautību biedrības Zemgales reģionā;
  •  uzzinātu biedrību izaicinājumus, labo praksi;
  •  uzzinātu, kā notiek sadarbība ar pašvaldībām;
  •  kādas ir biedrības attīstības vīzijas, ja tādas ir.
Kā pirmo apmeklējām “Dobeles Vācu kultūras biedrību”. Tās vadītājs Valters Kalvis Vitte mums pastāstīja par to, kā biedrība darbojas gan Dobelē, gan novadā. Par projektiem, kas ir vērsti ne tikai uz kultūras aktivitātēm, bet arī uz kopienu iesaisti biedrības darbībā. Parunājām arī par nākotne vīzijām un plāniem un noslēdzām tikšanos ar Vācu polku .
Otrā pietura bija Jelgavas Sabiedriskais centrs, kur mūs sagaidīja tā vadītāja Egita Veinberga. Iepazinām, kā centrs darbojas un bijām pārsteigti par pašvaldības atbalstu organizācijām, jo īpaši mazākumtautību organizācijām. Centrā ir telpas, ko savā starpā dala vairākas organizācijas un par to izmantošanu biedrības nemaksā.
Tādā veidā projektos iegūtie līdzekļi tiek izmantoti tikai aktivitātēm. Vēl iepazināmies ar Krievu kopienas vadītāju un sabiedrības pārvaldes speciālisti Sņežanu Zenovjevu, kura arī dalījās pieredzē par kopienas aktivitātēm, līdzekļu piesaisti un tuvākajiem plāniem. Pēc brauciena, sarunām un dejām biedrību pārstāvji ir ļoti apmierināti ar redzēto un piedzīvoto .
Pieredzes braucienā piedalījās biedrības no Liepājas, Saldus, Grobiņas, Kandavas un Kuldīgas.
Paldies, par uzņemšanu “Dobeles Vācu kultūras biedrībai” un  Jelgavas Sabiedriskajam centram. Paldies, par domu apmaiņu pārstāvjiem no biedrībām: Liepājas poļu biedrībai “Vanda” , “Živicai”, “Liepājas vācu- latviešu tikšanās centram”, “Liepājas krievu kopienai”, Liepājas ukraiņu kopienai „Svitanok”, Liepājas baltkrievu kopiena “Mara” , baltkrievu kultūras biedrībai “Pauļinka”, Liepājas multinacionālajam kultūras centram “Unisons”, Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”, Rīgas Vācu biedrībai Kandavas filiāle “Štempeļhofa” un par informatīvu atbalstu  Uldim Dūmiņam no “Zemgales NVO centra”.
Pasākumu organizēja “Kurzemes NVO centrs” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrija atbalstu.