Kas mēs esam?

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir dibināta 1998.gada 20.novembrī Talsos kā sabiedrisko organizāciju apvienība “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kas tā laika Sabiedrisko organizāciju reģistrā tika reģistrēta 1998.gada 10. decembrī. Mainoties likumdošanai, 2005.gadā apvienība tiek pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība. Biedrības pastāvēšanas laikā ir vairākkārt aktualizēti biedrības statūti, pārvaldes formas, precizēti darbības mērķi un nosaukums.

2018.gadā turpinām pastāvēt, darboties un apvienot citas biedrības un nodibinājumus, lai palīdzētu Latvijā attīstīties pilsoniskai sabiedrībai un tās iniciatīvām, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu demokrātiskas Latvijas valsts pastāvēšanā. Mūsu darbs tiek balstīts četrās pamatvērtībās: Demokrātiska Latvijas valsts - Cilvēks - Izglītība - Pašiniciatīva. Ar mūsu statūtiem var iepazīties ŠEIT.

Darbojamies visā Kurzemes reģionā, bet fiziski atrodamies Kuldīgā. Savus pakalpojumus galvenokārt sniedzam bezmaksas, finansējumu to nodrošināšanai piesaistot projektu veidā un sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām. Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mūsu redzamākā labuma guvēju grupa ir Kurzemes nevalstiskās organizācijas - biedrības un nodibinājumi, kā arī jebkuršs pilsoniski aktīvs cilvēks vai neformāla iedzīvotāju grupa, kurai var noderēt mūsu zināšanas. Mēs, Kurzemes NVO centra komanda, esam pilsoniskās sabiedrības zināšanu uzkrājēji un dalītāji, tīklotāji.

Mūsu darbība tiek fokusēta divos virzienos:

 1. Pilsoniskās kompetences un līdzdalība
 2. Informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem

Mūsu nozīmīgākās aktivitātes:

 • Konsultācijas un izglītība NVO un pilsonisko kompetenču celšana
 • NVO noderīgas informācijas koordinēšana un NVO datu bāzes uzturēšana
 • NVO tīklošana un zināšanu pārnese
 • NVO interešu pārstāvēšana
 • Pilsoniskās izglītības nodarbības skolēniem “Saproti valsti”
 • NVO sektora izzināšana un pētīšana
 • NVO finansējuma administrēšana
 • Kopienu aktivizēšana

Mūsu darbības jomas, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumiem:

 • Interešu aizstāvības organizāciju darbība
 • Izglītība
 • Kopienas un apkaimes attīstība
 • Filantropijas starpniecība
 • Brīvprātīgā darba veicināšana
 • Attīstības sadarbība
 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums
Darbibas_virzieni