KM_KNVOAC

2018.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 40 projektu pieteikumi no 11 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti). 

Apstiprināti 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem un par to ietvaros paveiktajiem galvenajiem darbiem lasiet ŠEIT.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas - saņemti 23 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 7 projekti

 1. Biedrība "POPES MUIŽA" -  projekts “Popes muižas dzimtļaužu konference”
 2. Biedrība “Kursas raksti” -  projekts „Jautā, pirms balso!"
 3. Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Kuldīgas reģionālā struktūrvienība -  projekts „Piederam Latvijai"
 4. Biedrība “Samarietis” -  projekts "Ģimeņu ieguldījums Latvijai – Puzes pagastā"
 5. Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” - "Kurzemes un Latgales kultūrtelpas mijiedarbības atspoguļojums vēsturiski teatrālajā uzvedumā "Apsolītā zeme Kurzemē""
 6. Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo - Arboristu, Koku kopēju biedrība -  projekts „"Mosties, Celies, Strādā!" - dendroloģiskā parka saglabāšana nākamajām paaudzēm Valdemārpils "Dižozoli"”
 7. Biedrība “Priekules veloklubs” -  projekts „Patriotiskais skrējiens “Izgaismo un iepazīsti Priekules novadu””

Starpkultūru dialogs - saņemti 10 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 6 projekti

 1. Biedrība "Mantinieki" -  "Kurzemes starpkultūru festivāls 2018"
 2. Sadraudzības biedrība "Tilts" -  "Nesiet Jeruzālemei miera sveicienu"
 3. Biedrība "House of Houpe" - projekts ”Kreativitāte Karostā (Creativity in Karosta)”
 4. Biedrība "GORAĻ" -  projekts "Ebreju pasakas Sabilē”
 5. Biedrība "Liepājas ukraiņu kopiena "Svitanok"" - projekts "Ukraiņu kultūras diena Liepājā 2018 (veltīta Kijevas Krievzemes kristīšanas 1030. gadam un Ukrainas Tautas Republikas neatkarības izsludināšanas simtgadei)"
 6. Biedrība "Liepājas baltkrievu kopiena "MARA"" - projekts "Kartupeļu festivāls"

Mazākumtautību NVO atbalsts - saņemti 7 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 5 projekti

 1. Sabiedrības integrācijas centrs "Alternativas" - projekts "Kultūra mūs vieno!"
 2. Biedrība "Živica" - projekts "Dāvini prieku sev un citiem"
 3. Ventspils vācu kultūras biedrība - projekts "Tautas tērpu iegāde Ventspils vācu kultūras biedrības ansamblim „Windau”"
 4. Liepājas multinacionālais kultūras centrs "Unisons" - projekts "Zābaciņi, zābaciņi lūdz  lai dziedam, dejojam!"
 5. Liepājas Poļu biedrība "VANDA" - projekts "Poļi savai pilsētai Liepājai vēsturē un šodien"