Organizācijas, kurās esam biedri

LAPAS
elpa
LLF

Organizācijas, kurās esam biedri

soc_UD
ZemgalesNVO
DienvidlatgalesNVO
ELA_logo
izlgitibascentrs
VJD_logo_320x165
kvalb
Fonds_Sabiedribai

Mūsu darba atbalstītāji

KM_200
SIF (1)
kuldiga_logo_pantones-01
Talsu_novada_gerb_ban