Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma Nr. 2020.LV/NVOF/MAC/091/12

Projekta mērķis: Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norises.

Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions un Kandavas novads

Īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 31.10.2020.

Mērķa grupa: Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, biedrības „Kurzemes NVO centrs” biedri un valde, Saldus, Brocēnu un Kandavas novadu un Liepājas aktīvie iedzīvotāji, Kuldīgas novada iedzīvotāji, festivāla LAMPA apmeklētāji.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

  • KNVOC pamatdarbības nodrošinājums (KNVOC biedru sapulce, 8 darbinieku sanāksmes, 5 jauni biedri – Kurzemes NVO, 3 sadarbības vai pieredzes tikšanās, izstrādāta arhīva lietu nomenklatūra un iekšējais privātuma politikas dokuments, sagatavota 1 infografika par KNVOC biedriem)
  • KNVOC darbības pēctecības nodrošināšana un jaunās valdes kapacitātes celšana (nodrošinātas vismaz 50 mentoringa stundas un vismaz 8 supervīzijas stundas valdei)
  • Līdzdalība un NVO interešu pārstāvība (KNVOC dalība kā patstāvīgajiem locekļiem darba grupās/padomēs, lēmumu pieņemšanas procesos iesaistītas vismaz 10 biedrības un nodibinājumi, izveidots NVO grāmatvežu tīkls, izstrādāti vismaz 3 atzinumi/priekšlikumi)
  • Kuldīgas novada iedzīvotāju forums (1 pētījums, 1 iedzīvotāju forums, vismaz 80 dalībnieki, foruma plānošana un organizēšana veikta sadarbībā ar vismaz 5 organizācijām un/vai iestādēm)
  • Līderu akadēmija (3 līderu akadēmijas: Saldū, Kandavā un Liepājā, kas realizētas sadarbībā ar vietējām organizācijām, vismaz 30 dalībnieki, vismaz 3 realizētas iniciatīvas)
  • Pilsoniski aktīvas kopienas veidošana Ēdoles pagastā (vismaz 20 kopienas dalībnieki, 6 satikšanās, 1 realizēta iniciatīva)
  • Demokrātijas pikniks festivālā LAMPA (1 demokrātijas pikniks)
  • Demokrātijas kafejnīca (1 demokrātijas kafejnīca, 70 dalībnieki)
  • NVO plenērs (1 NVO plenērs, 20 dalībnieki)
  • Kurzemes NVO darbības stiprināšana (vismaz 9 NVO, kas saņēmušas atbalstu, vismaz 40 publikācijas sociālajos tīklos)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Elīna Immere, tel. 27111252, elina@kurzemesnvo.lv