Pieejams Valsts atbalsts Kurzemes mazākumtautību organizācijām

Kultūras ministrija “Kurzemes NVO centram” deleģējusi uzdevumu un piešķīrusi finansējumu, lai:
• veicinātu mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbības attīstību,
• veicinātu brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iesaisti mazākumtautību biedrību darbā,
• sekmētu sadarbību starp dažādu mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām,
• sekmētu mazākumtautību nevalstisko organizāciju mijiedarbību ar plašāku sabiedrību,
• veicinātu Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

No kopā pieejamiem 16 000 EUR “Kurzemes NVO centrs” par 12 400 veiks iepirkumus mazākumtautību organizāciju vajadzībām – materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, informatīvu materiālu vai izdevumu veidošanai, kā arī pasākumu organizēšanai.

Līdz 18.novembrim Kurzemes mazākumtautību organizācijas var Kurzemes NVO centram iesniegt savas vajadzības, izmantojot speciālas veidlapas, kas jānosūta uz e-pastu maija@kurzemesnvo.lv.
Pieteikties uz atbalstu drīkst Kurzemes plānošanas reģionā reģistrētas mazākumtautību organizācijas.

Atbalsts pieejams 3 virzienos:
1. Lai nodrošinātu organizāciju materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, tostarp tehniskā aprīkojuma iegādi un nomu, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādi u.c.; (kopējā pieejamā summa 6400 eiro; maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai, 1280 eiro).
Veidlapa pieteikumam materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

2. Lai izveidotu materiālus vai izdevumus par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, kā arī nevalstisko organizāciju darbību (bukleta, albuma u.c.) digitālā formātā un drukāšanai, kā arī informācijas ievietošanai tīmekļvietnē Kurzemes reģionā; (kopējā pieejamā summa (kopējā pieejamā summa 3000 eiro; maksimālā summa, kas piešķirama vienai organizācijai, 1500 eiro)
Veidlapa pieteikumam materiālu un izdevumu izveidošanai

3. Lai organizētu vietējā līmeņa mazākumtautību nevalstisko organizāciju pasākumus Kurzemes reģionā, ievērojot valstī noteiktos Covid-19 vīrusa izplatības piesardzības pasākumus, tostarp nodrošinot personīgos aizsarglīdzekļus (maskas, aizsargstikli, dezinfekcijas līdzekļi). (3000 eiro; maksimālā summa vienam pasākumam ir 1000 eiro)
Veidlapa pieteikumam pasākuma organizēšanai

Viena organizācija drīkst pieteikties vairākiem atbalstu veidiem (gan materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, gan materiālu un izdevumu izveidošanai, gan pasākumu organizēšanai).

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli, šobrīd plānot pasākumus ir problemātiski, taču, cerot, ka decembrī situācija uzlabosies, aicinām iesniegt savus pieteikumus arī šajā sadaļā. Ja situācija neuzlabosies, tiks meklēti risinājumi. Tomēr jau šobrīd, plānojot pasākumus, lūdzam domāt radoši – varbūt rodas idejas, ko iespējams īstenot ņemot vērā noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Atbilde par atbalsta saņemšanu tiks sniegta līdz novembra beigām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūgums sazināties ar atbildīgo personu no “Kurzemes NVO centra” – Maiju Jankovsku (maija@kurzemesnvo.lv)

Atbalsta finansējumu nodrošina LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.