Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2021

 

 

 

 

 

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/061/12

Projekta mērķis: Veicināt KNVOC kā mūsdienīga pilsonisko kompetenču centra attīstību, nodrošinot atbalstu Kurzemes pilsoniskajai sabiedrībai un veicinot iedzīvotāju un NVO līdzdalību un sadarbību.

Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions

Īstenošanas laiks: 01.01.2021. – 15.11.2021.

Mērķa grupa: Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas un aktīvi indivīdi, biedrības „Kurzemes NVO centrs” biedri, Kuldīgas novada iedzīvotāji.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

  • KNVOC pamatdarbības nodrošinājums (KNVOC biedru sapulce, 10 darbinieku sanāksmes, 5 jauni biedri – Kurzemes NVO, 5 sadarbības vai pieredzes tikšanās, 80 ieraksti KNVOC Facebook lapā, izsūtītas 30 vēstules jaunajām biedrībām, izstrādāti iekšējie dokumenti “Savstarpējās komunikācijas un sadarbības principi” un “Publiskās komunikācijas vadlīnijas/stratēģija”, izveidota KNVOC Sharepoint vietne)
  • Finanšu piesaiste (2 ziedojumu akcijas/pasākumi, 2 konkursu pieteikumi, 10 prezentācijas ziedotājiem sponsoriem, investoriem, piesaistīts vismaz 5000 EUR finansējums)
  • Konsultācijas Kurzemes NVO (4 izbraukuma konsultāciju dienas, 60 personas no 50 NVO, kas saņēmušas konsultācijas)
  • Demokrātijas kvartāls Kuldīgā (apmācības Free Riga modeļa apguvei; noslēgts līgums ar privātīpašnieku par ēkas pagaidu lietošanu; sagatavots budžeta plāns ēkas atgriešanai lietošanā, 10 kvartāla izveides darba grupas tikšanās, piesaistīti un koordinēti vismaz 3 brīvprātīgie)
  • Demokrātijas festivāla organizēšana un darbs ar Festivāla kopienu (3 plānošanas pasākumi, teritorijas iekārtošanas talka, divu dienu festivāls ar 10 notikumiem festivāla ietvaros)
  • Demokrātijas kafejnīca (1 kafejnīca ar 70 dalībniekiem)
  • Kurzemes NVO plenērs (3 dienu NVO plenērs ar 20 dalībniekiem no 15 NVO)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Elīna Futraka, tel. 27111252, elina@kurzemesnvo.lv