Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2023-2024

 

 

 

 

 

Latvijas valsts budžeta programmas „NVO fonds” līguma 2023.LV/NVOF/MAC/088/17

Projekta mērķis: Sekmēt KNVOC kā vadošā pilsoniskā kompetenču centra Kurzemes reģionā attīstību, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības izaugsmi, iedzīvotāju līdzdalību un demokrātisku vērtību iedzīvināšanu sabiedrībā.

Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions

Īstenošanas laiks: 01.01.2023. – 31.10.2024.

Mērķa grupa: Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas un aktīvi indivīdi, tai skaitā jaundibinātas organizācijas un biedrības „Kurzemes NVO centrs” biedri, kā arī Kuldīgas novada vidusskolas (skolēni un skolotāji).

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

  • KNVOC pamatdarbības nodrošinājums (KNVOC biedru sapulces, darbinieku sanāksmes, vismaz 5 jauni biedri, vismaz 2 starptautisku projektu pieteikumi, biedri iesaistīti NVO foruma organizēšanā, vismaz 2 pasākumi jaundibinātām biedrībām, vismaz 2 nodibinātas sadarbības ar Kuldīgas novada vidusskolām u.c.)
  • NVO plenērs (divi ikgadēji trīs dienu NVO plenēri ar vismaz 20 dalībniekiem no 10 dažādām NVO katrā)
  • Demokrātijas festivāls Kuldīgā (divi ikgadēji divu dienu festivāli, ar vismaz 1000 apmeklētājiem katrā festivālā)
  • Kurzemes NVO forums (vienas dienas pasākums ar 100 dalībniekiem no 50 dažādām NVO, vismaz 8 interešu pārstāvības aktivitātes pēc foruma)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm var saņemt pie projekta vadītājas:
Elīna Futraka, tel. 27111252, elina@kurzemesnvo.lv