KM_KNVOAC

2017.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 64 projektu pieteikumi no 15 Kurzemes novadiem un pilsētām. Apstiprināti 17 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī.Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem un par to ietvaros paveiktajiem galvenajiem darbiem lasiet ŠEIT.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100 - saņemti 46 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 6 projekti

 1. Mākslu attīstības biedrība "Ilizanna" -  „Latvijas depozīts"
 2. Biedrība "POPES MUIŽA" -  „Kino lektorijs “Popes muižas filmas””
 3. Nodibinājums “Zlēku attīstības fonds” -  „Zlēku pagasta kalendārs”
 4. Biedrība “Baložu pasts” -  „Mēs esam Talsi"
 5. Biedrība “Mūsu ligzda” -  "Pagātnei. Tagadnei. Nākotnei."
 6. Biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” - "Es esmu Latvija! Kalētnieku veltījums nākotnei."

Starpkultūru dialogs - saņemti 10 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 6 projekti

 1. Liepājas poļu sieviešu klubs "VANDA" -  "3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā"
 2. Biedrība "Mantinieki" -  "Kurzemes starpkultūru festivāls 2017"
 3. Biedrība "Čaupe" - Nodarbību cikls ”Igauņu, Lietuviešu, Islandiešu un Krievu tradicionālie adījumi – kopīgais un atšķirīgais”
 4. Sadraudzības biedrība "Tilts" -  "Es esmu ar Tevi"
 5. Ventspils vācu Kultūras biedrība - "Pie Dzintara jūras”
 6. Dundagas novada atbalsta biedrība - "Draudzīgā pasaku diena Dundagā"

Mazākumtautību NVO atbalsts - saņemti 8 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 5 projekti

 1. Liepājas multinacionālais kultūras centrs "Unisons" - projekts "Es un manas tautas tērpi"
 2. Liepājas poļu sieviešu klubs "VANDA" - projekts "Poļu biedrība VANDA ceļā uz desmitgadi"
 3. Liepājas lietuviešu kultūras biedrība "Rūta" - projekts "Atbalsts Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai "Rūta""
 4. Biedrība "Živica" - projekts "No tautas pūra lādes"
 5. Sabiedrības integrācijas centrs "Alternativas" - projekts "Skatuves mākslas prasmju attīstība"
2017: Tagadne.Pagātne.Nākotne

2017: Tagadne.Pagātne.Nākotne

Saldus novada Ezerē 1929. gadā ir dibināts pirmais Latvijas mazpulks un 1932.gadā iestādīts ābeļdārzs. Mūsdienās ābeļdārzs jau bija gājis bojā, teritorijai aizaugot un esot pilnai ar nokaltušo/nozāģēto ābeļu celmiem. Lai teritorija neaizaugtu un nekļūtu par vienkārši lauksaimniecības zemi, bet paliktu par Latvijas pirmā mazpulka godināšanas vietu, biedrība “Mūsu ligzda” projekta “Tagadne.Pagātne.Nākotne” ietvaros sakārtoja un izveidoja…

2017: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

2017: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Liepājas poļu biedrība „VANDA” šogad projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros organizēja nu jau trešo Tautu draudzības ugunskuru Liepājā, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku! Pasākums notika 16.09.2017. Liepājas koncertdārzā „Pūt, Vējiņi!”  un tā ietvaros kopīgam koncertam pulcējās seši Liepājas lielāko mazākumtautību radošie kolektīvi un to pieaicinātie pieci latviešu mākslinieciskie kolektīvi no dažādām Latvijas vietām.

2017: Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā

2017: Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā

Ar prieku darām zināmu, ka Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” izstrādātais projekts „Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā”, kurš tiks finansēts no LR Kultūras ministrijas un atbalsta „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, ir apstiprināts un tiks realizēts Sabilē un Liepājā no 2017. gada 1. marta līdz 1. decembrim. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot romu jaunatnes radošo…