Kurzemes NVO centrs ir biedrorganizācija 3 biedrībās:

Kurzemes NVO centra līdzdalības aktivitātes:

Aktuālas:
no 2020. gada tehniskais partneris no Latvijas Eiropas Iedzīvotāju forumā (Europe’s People’s Forum)
no 2019. gada pārstāvniecība Kuldīgas novada jauno kuldīdznieku padomē (valdes priekšsēdētāja Elīna Futraka)

Pieredze:

2018.-2021. gadā darbs Sabiedrības integrācijas fonds Padomē (I.Siliņa)
2018.-2021. gadā darbs Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijā (E.Futraka)
2016.-2021. gadā darbs Latvija valsts finansētā “NVO fonda” stratēģiskās plānošanas komitejā (I.Siliņa)
2019. gadā līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss 2019 izveidē (I.Siliņa)
2014.-2018. īstenojām valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemē, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju. Uzdevums tiek īstenots, organizējot projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!" un sniedzot konsultācijas NVO darbības jautājumos.
2017. gadā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2019-2025. gadam NVO ekspertu grupas locekle (I. Siliņa)
2017. gadā Saeimas un NVO foruma paneļdiskusijas līdzvadība (I. Siliņa)
2016. gadā ES Strukturētā dialoga V cikla reģionālais Kurzemes koordinators
2014-2015. gadā strādājām Latvijas nacionālā NVO fonda koncepcijas izstrādes darba grupā (I. Siliņa)
2013-2015. gadā darbs Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanas uzraudzības padomē (I. Siliņa)
2006. gadā pievienojāmies Ministru kabineta un NVO sadarbības memorandam