Sadarbība un līdzdalība

Kurzemes NVO centrs ir biedrorganizācija 3 biedrībās:
Kurzemes NVO atbalsta centra līdzdalības aktivitātes:

Aktuālas:

no 2019. pārstāvniecība Kuldīgas novada jauno kuldīdznieku padomē (valdes priekšsēdētāja Elīna Immere)
no 2018. gada darbs Sabiedrības integrācijas fonds Padomē (eksperte Inese Siliņa)
no 2018. gada darbs Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijā (valdes priekšsēdētāja Elīna Immere)
no 2016.gada darbs Latvija valsts finansētā “NVO fonda” stratēģiskās plānošanas komitejā (eksperte Inese Siliņa)

Pieredze:

2019. līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss 2019 izveidē (valdes pr-ja Inese Siliņa)
2014.-2018. īstenojām valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemē, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju. Uzdevums tiek īstenots, organizējot projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!" un sniedzot konsultācijas NVO darbības jautājumos.
2017. gadā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2019-2025.gadam NVO ekspertu grupas locekle (valdes pr-ja Inese Siliņa)
2017. gadā Saeimas un NVO foruma paneļdiskusijas līdzvadība (valdes pr-ja Inese Siliņa)
2016. gadā ES Strukturētā dialoga V cikla reģionālais Kurzemes koordinators
2014-2015. gadā strādājām Latvijas nacionālā NVO fonda koncepcijas izstrādes darba grupā (valdes pr-ja Inese Siliņa)
2013-2015.gadā darbs Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanas uzraudzības padomē (valdes pr-ja Inese Siliņa)
2006. gadā pievienojāmies Ministru kabineta un NVO sadarbības memorandam

Tava iespēja atbalstīt mūs

Ja uzskati, ka mūsu darbība ir nepieciešama, mums ir būtiski to zināt, lai varam droši teikt, ka Kurzemes aktīvie iedzīvotāji un NVO atbalsta mūsu darbību. Savu atbalstu mums vari paust sev ērtākajā veidā:

  • kļūstot par mūsu biedru, tādējādi nepārprotami apliecinot piederību mūsu organizācijai un tās darbības lietderīgumam. Par biedru var kļūt jebkurš iedzīvotājs vai organizācija. Vairāk informācijas šeit.
  • ziedojot mūsu darbībai jebkuru summu, kuru vari atvēlēt, tādējādi palīdzot mums izvērst plašāk mūsu aktivitātes un padarīt tās pieejamākas.
  • sekojot mums sociālajos tīklos un popularizējot mūsu aktivitātes facebook.com/kurzemesnvo un twitter.com/kurzemesnvo
  • uzrakstot atsauci vai paldies vārdus par to, kā esam palīdzējuši Tev vai Tavai organizācijai