P3AE_Logo_ansamblis
Pamatinformācija par projektu

Pamatinformācija par projektu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansēts projektsTrešās paaudzes (50+) izglītības veicināšanajebPromoting Third Age Education (P3AE)līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712 Projekta mērķis: Palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.Mērķa grupa:  50+ pieaugušie, kuri nav aktīvi darba tirgus dalībnieki un nav iesaistīti mūžizglītības aktivitātēsProjekta īstenošanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2018.Projekta mājas lapa:www.p3ae.eu

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) veicināšana” ietvaros. Konferenci “IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?” organizēja projekta Slovēnijas partneris – biedrība “Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte” un tajā ar pieredzēm par savu…

Projekts: Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana

Projekts: Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts“Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” Promoting Third Age Education (P3AE)līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712Pamatinformācija par projektu

Ar diskusiju par Trešās paaudzes izglītību Kuldīgā, noslēdzas Erasmus+ projekts

Ar diskusiju par Trešās paaudzes izglītību Kuldīgā, noslēdzas Erasmus+ projekts

5.jūnijā Kuldīgā Kurzemes NVO atbalsta centra organizētajā pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes (50+) iedzīvotāju izglītības metodēm un diskusiju par iespējām Kuldīgas novadā attīstīt izglītības pieeju, kas pasaulē zināma kā “University of the Third Age”  jeb “Trešās paaudzes (50+) universitāte”, tikās ap 25 ieinteresēto pārstāvju – gan aktīvie seniori, pārstāvot pensionāru biedrību “Rumbiņa” un Senioru padomi,…

Jau ceturto reizi tiekas projekta “Promoting Third Age Education” partneri

Jau ceturto reizi tiekas projekta “Promoting Third Age Education” partneri

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa un aktivitāšu koordinatore Santa Birzniece 22.-23. februārī Lietuvā piedalījās Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” partneru ceturtajā klātienes tikšanās sanāksmē. Papildu projekta ieviešanas jautājumu pārrunāšanai un tuvāko aktivitāšu plānošanai, viesojāmies Krētingas rajona izglītības centrā un tikāmies ar nevalstisko organizāciju – Krētingas trešās paaudzes universitāti, kura Krētingā īsteno Third…

Kvalitatīvai dzīvei – zināšanas par aktuālo!

Kvalitatīvai dzīvei – zināšanas par aktuālo!

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem.  Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta “Promoting Third Age University” ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija “Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā”…

„Educate the educators” – mācības pasniedzējiem

„Educate the educators” – mācības pasniedzējiem

Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” (P3AE) ietvaros no 23.septembra līdz 27.septembrim Slovēnijā, Ļubļanā, Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte  („Slovenian Third Age University”) organizēja apmācību ciklu pieaugušo izglītotājiem no partnervalstīm par projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju „Conceptual guidelines for educators enganging in older adult educations”. Lai paplašinātu Latvijas mūžizglītībā strādājošo zināšanas, Kurzemes NVO atbalsta centrs dalību apmācībās koordinēja Latvijas Universitātes…

Projekta „Promoting Third Age Education” partneri tiekas jau trešo reizi!

Projekta „Promoting Third Age Education” partneri tiekas jau trešo reizi!

Kurzemes NVO atbalsta centrs turpina piedalīties Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” īstenošanā, sadarbībā ar pieredzējušiem pieaugušo izglītotājiem no Latvijas, Slovēnijas, Spānijas un Lietuvas! Trešā partneru tikšanās notika pie Slovēņu partneriem „Slovenian Third Age University” no 28.-29.septembrim, kur Kurzemes NVO atbalsta centru pārstāvēja projekta koordinatore Linda Blīgzna un Ulla Perkune. Tikšanās laikā tika apspriestas metodoloģijas apmācības un…

Projekta partneru otrā klātienes tikšanās

Projekta partneru otrā klātienes tikšanās

No 3.-4. aprīlim Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Inese Siliņa, Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās Erasmus+ projekta “Promoting the 3-Age Education” partneru tikšanās Spānijā, Reus pilsētā. Vairāk par projektu, tā mērķi un uzdevumiem lasi šeit. Projekta partneru otro tikšanos organizēja projekta partneri DomSpain, darba kārtībā iekļaujot ne tikai projekta progresa pārrunāšanu, tālāko darbu plānošanu, bet arī…

Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis darbu Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas projekta “Promoting the 3-Age Education” īstenošanā, kopīgi ar partneriem no Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Projekts ilgs līdz 2018. gada 31. augustam un tā mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.  16.-17.decembrī Rīgā…