2015: Būsim kopā

Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga veicināšanas projektu Būsim kopā!, lai iepazīstinātu un saliedētu Skrundas novada cittautu kopienu ģimenes, kā arī izglītotu sabiedrību par dažādu kopienu kultūrām Latvijā.

Skaties TV Skrundas sižetu par ģimeņu pasākumu “Būsim kopā!”: http://tvskrunda.lv/blog/index.php?id=8qd277xd

Projekts sākās 2015. gada augustā, aptaujājot Skrundas novadā dzīvojošo cittautu ģimenes, lai tās apzinātu un iepazītu. Uz anketām atsaucās 16 jaukto kopienu ģimenes no Skrundas, Jaunmuižas, Nīkrāces un Rudbāržiem. Apkopojot anketu rezultātus atklājās, cik multikulturāla sabiedrība dzīvo Skrundas novadā: krievi, ukraiņi, lietuvieši, baltkrievi, poļi, igauņi, īri, dāņi un latvieši.

Paralēli anketēšanai notikās 4 tikšanās ar novadā dzīvojošo cittautu kopienu un jaukto ģimeņu locekļiem, lai veidotu kontaktu bāzi, izplatītu aptaujas anketas, veidotu dialogu par kultūras vērtību saglabāšanu. Pasākuma dalībnieki tika informēti un aicināti uz ģimeņu pasākumu “Būsim kopā”.

 

2015. gada 8. oktobrī Nīkrāces pamatskolā norisinājās izglītojošs pasākums par starpkultūru tradīcijām “Esam tik interesanti savā dažādībā”. Pasākumu vadīja projekta vadītāja Svetlana Rudzīte, kura klātesošos iepazīstināja ar kultūru dažādību Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, valstī un pasaulē. Galvenais akcents bija likts uz līdzcilvēkiem mums līdzās un pasākuma vadītāja bija uzaicinājusi viesus no Skrundas novada, kuri pārstāv mazākumtautības. Veikala īpašnieks Vasils Drobots no Rudbāržiem, pēc tautības ukrainis, pastāstīja par latviešu un ukraiņu tradīcijām savā ģimenē. Angļu valodas skolotāja Inese Matsate-Matsone dalījās pieredzē par multikulturālo vidi Nīderlandē, savukārt īra Keneta o’Briena izpildījumā pasākuma dalībnieki dzirdēja dziesmas angļu un īru valodā.  SIA “Viesturi AZ” vadītājs Aldis Andže, poļu izcelsmes, pastāstīja par Skrundā izveidoto projektu “Brīvdabas siena”, kas tapa sadarbībā ar ukraiņu tautības kokgriezumu galdnieku Petro Petriļaku. Pasākums norisinājās ģimeniskā gaisotnē, notika sadziedāšanās, bērni klašu grupās veidoja plakātus par sabiedrības dažādību mums līdzās un pasaulē. Noslēgumā visi kopīgi nodziedāja latviešu tautas dziesmu “Bēdu manu lielu bēdu”.

Pasākumu apmeklēja Nīkrāces pamatskolas 1. – 9. klašu skolēni, pedagogi un viesi, kopskaitā 72 personas.

Bites1

2015. gada 31. oktobra novakarā Nīkrāces atpūtas namā norisinājās cittautu ģimeņu pasākums “Būsim kopā!”, kurā arī piedalījās kupls skaits viesu no tuvākas un tālākas apkārtnes. Pēc Kurzemes NVO atbalsta centra vadītājas un biedrības “Bites” priekšsēdētājas ievadvārdiem un laba vēlējumiem, ar dziesmām baltkrievu un latviešu valodā uzstājās Liepājas biedrība “Mara”, kam sekoja savstarpēja pasākuma dalībnieku iepazīšanās – katram nosaucot vārdu, raksturīgāko īpašību un dzīvesvietu. Saldus biedrība “Živica” iepriecināja publiku ar dziesmām un spēlēm krievu valodā, savukārt Nīkrāces pamatskolas mazāko klašu skolēni visus aicināja izkustēties atraktīvās rotaļās. Vakara gaitā bija iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās, izmēģinot gatavot dzērvenes pūdercukurā un Ziemassvētku konfektes saldumu darbnīcā, apgūt rotu darināšanu un uzzināt adīšanas knifus smalkumiņu darbnīcā, spēlēt minigolfu sporta darbnīcā, tostarp bērni pulcējās sejas apgleznošanas darbnīcā. Pasākumā bija iespēja baudīt Skrundas novada ģimeņu talantu koncertu, piedalīties dažādās spēlēs un dejās, kā arī sniegt atgriezenisko saikni aptaujā par cittautu kopienu saliedēšanu novadā. Noslēgumā visi saņēma pateicības balvas un piemiņas nozīmītes. Ģimeņu pasākumā piedalījās 80 cilvēki, pārstāvot dažādas tautības.

Bites2

Projekta aktivitātēs piedalījās vairāk dalībnieki, kā sākotnēji tika plānots – 225 un aizsākās jauna tradīcija starpkultūru dialoga veicināšanai Skrundas novadā.

Projekts īstenots no 01.08.2015. līdz 31.11.2015. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 500,00 finansējumu.

Projekta vadītāja Svetlana Rudzīte, tālrunis 26392700, e-pasts: svetlanarudzite@inbox.lv