2015: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

Lai vienotu romus vienkopus, veicinātu romu ģimenēs pamatvērtības, garīgās vērtības un sabiedrības vienotību, 2015.gadā sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”īstenoja romu kopienas integrācijas un līdzdalības projektu “Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē”.

Alerntivas advents

Projektā īstenotas vairākas aktivitātes un galvenās norisinājās 2015. gada novembrī Sabiles kultūras namā, aicinot uz romu sadraudzības pēcpusdienu. Pasākumā piedalījās viesi no Valmieras, Talsiem, Valdemārpils, Kandavas, kā arī vietējie Sabiles romi un citu tautību dalībnieki.

Pasākumā piedalījās vieslektori no Talsu kristīgās sadraudzības un biedrības “Jaunatne ar misiju”, kuri novadīja 2 lekciju ciklus:  

  1. Adventa laika nozīme un tās garīgās vērtības ģimenē
  2. Adventa laika kristīgās tradīcijas un kultūra romu ģimenē.

Līdztekus lekcijām notika bērnu radošā darbnīca „Adventa laika vainags”, kurā varēja izpausties radoši un darināt savus Adventes vainagus, kam sekoja darināto vainagu skate. Pasākuma noslēgumā uzstājās viesmākslinieki ar dažādiem priekšnesumiem – dziesmām, teatralizētiem uzvedumiem, slavēšanu, liecībām, Bībeles lasījumiem – un kopā sadziedāšanos. Pasākumā piedalījās 40 dalībnieki.

Projekta rezultātā veicinātas pārmaiņas romu ikdienas dzīvē, kā arī sekmēta kristīgā un garīgā mantojuma attīstība romu starpā, popularizējot romu reliģiskos aspektus.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 30.11.2015. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto finansējumu EUR 1287,32 apmērā.

Projekta vadītājs Dainis Krauklis, Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” valdes priekšsēdētājs, tālrunis 22361915, e-pasts: dainis.krauklis@inbox.lv

Projekta publicitāti varat skatīt biedrības mājas lapā http://www.alternativas.mozello.lv/projekti/musu-projekti/