2015: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

2015. gada rudeni biedrība “Vecāku klubiņš Druve” īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien”, tā aktivitātēs iesaistot 136 Striķu pamatskolas audzēkņus, skolotājus un vecākus, pārstāvot dažādas tautības – lietuvieši, latvieši, ukraiņi, krievi, baltkrievi un pa vienam britam un amerikānim. Projekta pamatdoma bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, pilnveidojot bērnu un vecāku zināšanas un izpratni par multinacionālu kultūru simbiozi Saldus pilsētas veidošanās procesā.

Druve

Projekts uzsākās ar bērnu izstādi Striķu pamatskolā par godu ražas svētkiem. Iesaistītais sadarbības partneris – biedrība “Živica” – skolā viesojās 6.novembrī, kad uzstājās ar interaktīvu koncertuzvedumu “Mēs pie Jums uz stundiņu”. Pasākumā dziedāja gan krievu tautas dziesmas, gan modernas dziesmas, tika spēlētas tautas rotaļas un izspēlēta luga par Rāceni. Bērni skolas virtuvē gatavoja vareņikus, pildītus ar biezpienu vai banāniem.Pasākums īpaši patika jaunāko klašu audzēkņiem.

Saldus pilsētu veidoja un joprojām veido dažādu tautu un kultūru pārstāvji, piemēram, Kapelleru namu cēla austriešu farmaceits, pirmā viesnīca pilsētā ir ebreju viesnīcnieku celta.  Lai projekta dalībnieki iepazītu starpkultūru ietekmi Saldus pilsētas veidošanā un redzētu, cik multikulturāla ir šī Kurzemes pilsēta, no septembra līdz oktobrim trīs klašu grupas devās izzinošā ekskursijā “Saldus vakar un šodien”. Ekskursijas tika organizētas sadarbībā ar Saldus Tūrisma kultūras un sporta informācijas centru un J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, piesaistot Saldus pilsētas gidu. Skolēniem bija noorganizēts transports nokļūšanai uz Saldu un atpakaļ.

Par projekta līdzekļiem tika iegādātas9 spēles, kas veicina interesi par krievu valodu un attīsta valodas apguvi. Spēles bērni izmanto mācību stundās un pēc stundām, gaidot uz mājām autobusu.

Kā noslēdzošā projekta aktivitāte bija saistīta ar kultūras tradīciju iepazīšana caur Pareizticīgo Ziemassvētkiem. Biedrība “Živica” Kapelleru namā, Saldū visus aicināja uz uzvedumu “Sniega karaliene”, kas tika rādīta 09.01.2016. Pēc izrādes lomu tēlotāji un pasākuma dalībnieki devās rotaļās un spēlēs kopā ar Salaveci.

Par projekta līdzekļiem tika iegādāts aprīkojums – trauki ražas svētkiem un projektors.

Projekts īstenots no 21.09.2015. līdz 31.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 999,50 finansējumu.

Projekta vadītāja Ilga Ķuze, tālrunis 26311363, e-pasts: ilga.kuze@gmail.com