2015: Es un Es ir Mēs

Biedrība “VIRBI” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Es un Es ir Mēs”, lai veicinātu nacionālo stereotipu mazināšanos un savstarpējās uzticēšanās veidošanos Virbu pagasta iedzīvotāju vidū, sekmējot tolerantas un saliedētas kopienas attīstību, un mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanos pilsoniskajās aktivitātēs.

Virbi

Projekta vadītāja Diāna Dzelzkalēja, biedrības VIRBI valdes locekle. Tālrunis 29199130, e-pasts: diana.dzelzkaleja@apollo.lv  

Talsu TV sižets par projektu http://www.talsutv.lv/video_type/projekts-es-un-es-ir-mes/

Talsu novada Virbu pagastā jau vēsturiski ir dzīvojuši mazākumtautību iedzīvotāji. No 1909. līdz 1911. gadam pagastā ienāca 120 krievu ģimenes, pārsvarā vecticībnieki no Krievijas, kuriem vēlāk pievienojās citu tautību pārstāvji – ukraiņi, baltkrievi, poļi. Šobrīd pagastā dzīvo apmēram 20% mazākumtautību pārstāvji un ir novērots, ka mazākumtautību iedzīvotāji ļoti maz iesaistās un piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Projekts “Es un Es ir Mēs” paredzēja vairākas pagasta iedzīvotāju saliedēšanas aktivitātes, lai mazākumtautību pārstāvji stiprinātu savu identitāti un atrastu vietu vietējā kopienā.

Projekts uzsākās 2015. gada septembrī ar aktivitāti Es un mans kaimiņš, lai iepazītu Virbu pagasta iedzīvotājus un uzzināt viņu nacionālo piederību. Minētā aktivitāte notika sadarbībā ar Virbu pamatskolu, kurā bija iesaistīti 15 audzēkņi no 5. līdz 9. klasei un 3 pedagogi. Jauniešiem bija dots uzdevums aptaujāt Jaunpagastā un Lēdās dzīvojošos 78 daudzdzīvokļu māju un pagasta skolā sastaptos iedzīvotājus un izveidot video stāstu par Virbu pagasta iedzīvotājiem.  Aptauja uzrādīja, ka lielākā daļa iedzīvotāji ir latvieši un pagastā dzīvojošie mazākumtautību pārstāvji ir krievi, ukraiņi un baltkrievi. Lielākā daļa mazākumtautību ģimenēs lieto krievu valodu, bet strādājošie un bērni ļoti labi runā arī latviski, savukārt krieviski runājošie bija galvenokārt pensijas vecuma iedzīvotāji. Aktivitātes īstenošanas laikā jaunieši informēja ikvienu sastapto pagasta iedzīvotāju par projektu Es un Es ir Mēs un izdalīja 200 informatīvās lapiņas ar aicinājumu piedalīties projekta aktivitātēs. Sagatavotā video filma tika demonstrēta “Nacionālo kultūru vakarā“, parādot gan nacionālo daudzveidību, gan visus vienojošo – piederību Virbu pagastam.

Nākamās aktivitātes Es un mans mantojums ietvaros notika 3 tematiskie pasākumi, lai iepazīstinātu Virbu pagasta iedzīvotājus ar dažādu nacionalitāšu kultūru un tradīcijām

  • 05.11.2015. Virbu pamatskolas mājturības virtuvē notika nacionālo ēdienu gatavošanas meistarklase, kuras laikā dalībnieki gatavoja savas tautas nacionālos ēdienus, dalījās pieredzē un pavārmākslas noslēpumos. Virtuvē rosījās lieli un mazi, visi pielika roku, lai baudītu dažādus ēdienus. Kopā tika pagatavoti 6 dažādi ēdieni – ukraiņu borščs, kukurūzas putra ar brinzas sieru un gaļas mērci, pelmeņi, sklandrauši, baltmaizes un ābolu sacepums ar saldējumu un vafeles.  Klātesošie bērni aktīvi piedalījās ēdienu gatavošanā – veidoja sklandraušu bļodiņas, lipināja pelmeņus, cepa vafeles, svēra un mērīja produktus. Lipinot pelmeņus, tika dziedātas latviešu tautas dziesmas. Gados jaunākās dalībnieces atzinīgi novērtēja vecās un vienkāršās ēdienu receptes, kuras varēs izmantot turpmāk ikdienā. Meistarklase ilga 4 stundas un tajā piedalījās 13 pieaugušie no 4 nacionalitātēm un 12 bērni.
  • 24. novembrī Virbu pirmskolas izglītības iestādē notika pasaku pēcpusdiena, lai kopīgi izspēlētu improvizācijas leļļu teātri, izmantojot tēlus no savas tautas pasakas un saliekot to vienotā stāstā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt dalībniekus – bērnus un pieaugušos – ar dažādu tautu pasakās pausto līdzīgo dzīvesziņu un to saistību ar šodienu. Iesākumā tika noskaidrotas bērniem zināmās pasakas, populārākās bija “Sarkangalvīte un Vilks” un “Princese uz zirņa”. Arī pieaugušie atcerējās savas bērnības pasakas. Stāstam tika izvēlēta krievu tautas pasaka par rāceņa raušanu un latviešu tautas pasaka par vecīša cimdiņu. Bērni izraudzījās tēlus no minētajām pasakām un pievienoja mūsdienu tēlus. Vienotās pasakas sižets bija par princesi (pasaka “Princese uz zirņa), kura neprata nevienu darbu, vecītis (pasaka “Vecīša cimdiņš”) un vecenīte (pasaka pa rāceņa raušanu) iemācīja princesei strādāt, un viņiem palīdzēja zvēri. Klātesošie vecāki, vecvecāki un pedagogi palīdzēja bērniem izveidot lugas dialogus. Noslēgumā, sarunās pie tējas, visi nonāca pie secinājuma, ka kopā darot darbu var paveikt daudz vairāk un, kopīgi darot darbu, visi sadraudzējas. Pasākumā piedalījās 18 Virbu pirmskolas izglītības iestādes bērni un 13 pieaugušie.
  • Projekta noslēgums norisinājās 2016. gada janvārī, sadarbībā ar Saldus mazākumtautību biedrību “Živica” un Virbu pagasta kultūras namu. Pasākums iesākas ar īsu ievadrunu par projektu Es un Es ir Mēs un tika demonstrēta jauniešu uzņemtā videofilma par Virbu pagasta iedzīvotājiem. Nacionālo kultūru vakarā uz kultūras nama lielās skatuves kāpa Virbu un Lībagu pamatskolas bērnu deju kolektīvi un biedrība “Živica” ar teātra izrādi “Ledus karaliene”, kura bija iestudēta latviešu un krievu valodā. Pasākuma dalībnieki rādīja gan mazākumtautību, gan latviešu tradicionālo deju un dziesmu priekšnesumus. Ar tradicionālām rotaļām, kā “Ādamam bij septiņ’ dēli” un “Kas dārzā” pasākumā tika iesaistīts ikviens klātesošais. Krieviski runājošie atzinīgi novērtēja informācijas pieejamību krievu valodā. Noslēgumā ikvienu gaidīja cienasts, kas ļāva kavēties sarunās pie kopīgas tējas vai kafijas tases.   Pasākums ilga vairāk kā divas stundas, kurā piedalījās 115 pieaugušie un bērni, no tiem 14 mazākumtautību pārstāvji (krievi, ukraiņi, baltkrievs un čuvašs).

Kopīgā darbošanās un izklaide veicināja savstarpēju uzticību dažādu tautību pārstāvju vidū un radīja pārliecību, ka arī turpmāk var notikt kopīgi pasākumi, un katras tautas kultūras mantojums var būt interesants un iedvesmojošs pārējiem.