2015: Pagātne+Tagadne=Nākotne

Lai Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēniem sniegtu zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi, pilnveidotu jauniešu pilsoniskās prasmes un attieksmes, biedrība „Mantinieki” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Pagātne+Tagadne=Nākotne”.

PagatneTagadneNakotne

Projektā sākotnēji iesaistījās 5 skolu komandas: Saldus 2.vidusskola, Druvas vidusskola, PIKC Saldus tehnikums un divas Brocēnu vidusskolas komandas, katrā komandā 4 – 5dalībnieki, bet 1 Brocēnu vidusskolas komanda pārtrauca dalību projektā. Uzrunātā mērķauditorija bija jaunieši, kurus interesē Latvijas vēsture, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, izdzīvojot dažādus Latvijas vēstures posmus un vēlas apgūt pilsoniskās līdzdalības prasmes.

No 2015. gada septembra līdz decembrim jaunieši piedalījās nodarbībās Oskara Kalpaka muzejā un uzzināja par Latvijas vēstures dažādiem posmiem, sasaistot tos ar tagadni, mūsdienām. Mācības bija vienu reizi mēnesī, visas dienas garumā un katra apmācību diena piedāvāja divas tematiskās daļas – vēstures un pilsoniskās līdzdalības.

 1. nodarbība notika 3. oktobrī: Latvijas senvēsture un arheoloģija. Eksperimentālā arheoloģija un vēstures rekonstrukcija. Nodarbības vadīja LU Vēstures un filozofijas fakultātes zinātniskais asistents Mārcis Kalniņš un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja Līga Palma. Jauniešiem bija iespēja uzmērīt un klātienē iepazīties ar rekonstruētiem seno kuršu apģērbiem, praktiskajā nodarbībā apguva kā iegūt uguni, izmantojot kramu un pakulas, tā dodot iespēju iejusties seno cilvēku dzīvē. Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes nodarbību vadīja biedrības „Mantinieki” pārstāve Inta Švaža, un jaunieši guva atbildi uz jautājumu – kas ir pilsoniskā līdzdalība.
 2. nodarbība notika 31. oktobrī: Viduslaiki un jaunie laiki Latvijā. Nodarbību vadīja Latvijas Kara muzeja Viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļas vadītājs Dainis Poziņš. Skolēni uzzināja par Livonijas laiku Latvijas teritorijā, par daudzo karu ietekmi uz iedzīvotājiem un Latvijas teritoriju. Nodarbību par organizācijas veidošanu vadīja biedrības „Mantinieki” pārstāve Inta Švaža.  Jaunieši uzzināja par nevalstiskās organizācijas veidošanas iespējām, kopīgi izpētīja soļus no idejas dibināšanas līdz reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā, iepazinās un analizēja lielāko Latvijas jaunatnes organizāciju statūtus, kā arī notika mēģinājuma trenažieris pašiem savas biedrības veidošanā, kuru pēc tam prezentēja citiem.
 3. nodarbība notika 28. novembrī: Latvijas valsts dibināšana un Atbrīvošanas karš. Nodarbību vadīja Latvijas Kara muzeja Starpkaru vēstures nodaļas vadītāja Barba Ekmane. Mācībās detalizēti un precīzi varēja iepazīties ar notikumiem pirms 100 gadiem – Latvijas Atbrīvošanas kara norisi, personībām un nozīmi. Notika arī praktiska nodarbība – darbs ar ekspozīciju. Muzeja ekspozīciju pirms tam ekskursijās bija iepazinuši tikai daži skolēni un visi atzina, ka tagad par Atbrīvošanas karu zinās daudz vairāk. Pilsoniskās līdzdalības nodarbību Kā darbojas valsts vadīja O.Kalpaka muzeja vadītājs Roberts Sipenieks. Jaunieši apguva valsts veidošanas un darbības pamatprincipus, tika salīdzināta Latvijas valsts pastāvēšana tās sākumposmā un mūsdienās, kā arī iepazinās ar Saeimas, ministriju darbu un valsts pārvaldes personībām.
 4. nodarbība notika 5.decembrī: Latvijas valsts liktenis 2. Pasaules kara laikā. Latvijas Kara muzeja II Pasaules kara vēstures nodaļas vadītājs Jānis Tomaševskis jauniešus iepazīstināja ar II Pasaules kara norisi, tā ietekmi uz Latviju. Īpaši interesanti visiem šķita stāsti par pretošanās kustību, mežabrāļiem jeb partizāniem, kas mācību stundās netiek stāstīts. O.Kalpaka muzeja vadītājs Roberts Sipenieks pastāstīja par sava viedokļa paušanas iespējām: jaunieši uzzināja veidus un iespējas kā paust savu viedokli pašvaldībai un valsts iestādēm. Praktiskais uzdevums bija iesnieguma sagatavošana pašvaldībai par kādu sev aktuālu jautājumu.

Lai izdzīvotu līdzi vēsturi notikumiem un iepazītos ar pilsoniski aktīviem cilvēkiem, jauniešiem bija iespēja piedalīties arī četrās izbraukuma nodarbībās:

  1. izbraukuma nodarbība Kurzemes senvēsture notika 26.septembrī, kas notika  Kandavas novada muzejā, kuru vadīja muzeja vēsturnieks Agris Dzenis. Jaunieši iepazinās ar muzeja ekspozīciju saistībā ar Kurzemes senvēsturi, Kuršu vikingiem un ietekmi uz Kurzemi, izzināja par senajiem pilskalniem, bļodakmeņiem, kas visiem bija jaunums. Nodarbības laikā jaunieši devās bļodakmeņu meklējumos uz Kandavas novada apkārtni, pabija Buses pilskalnā un tikās ar Kandavas novada muzeja speciālistiem
  2. izbraukuma nodarbība notika 7.novembrī – uz Karostu un Ziemeļu fortiem Liepājā, neformāla tikšanās ar Jūras flotes pārstāvjiem
  3. izbraukuma nodarbība notika 28.novembrī – izbraukums uz Lēnām un saruna ar patriotu Jāni Blūmu. Pēc tam jaunieši viesojās Rudbāržu Oskara Kalpaka pamatskolā, kurā 1919. gada februārī bija ierīkots O.Kalpaka bataljona štābs
  4. izbraukuma nodarbība notika 12. decembra vakarā, lai dotos uz Skrundas armijas pilsētiņu, iepazītos ar Latvijas armijas karavīriem un redzētu militārās apmācības tumsas apstākļos. 

Visa projekta laikā komandām bija uzdots mājasdarbs – jāīsteno viena pilsoniskās līdzdalības aktivitāte savā skolā, pilsētā vai novadā. Dalībniekiem bija jāpiesaista vēl citi skolas biedri idejas īstenošanai un visi kopā pētīja aktuālu problēmu un meklēja tai risinājumu. Tika īstenotas 4 pilsoniskās līdzdalības aktivitātes:

 1. Manas ģimenes piedalīšanās atkritumu savākšanā no meža – Druvas vidusskolas komanda
 2. Filmiņa par Raimondu Paulu skolas mūzikas stundu dažādošanai – Saldus 2.vidusskolas komanda
 3. Labdarības akcija Tukuma novada Raiņa vārdā nosauktā bērnu nama bērniem – PIKC Saldus tehnikums
 4. Jaunā gada apsveikums sociālā aprūpes centra „Atpūtas” iemītniekiem” – Brocēnu vidusskola

Projektā apgūtais un paveiktai rezumējās noslēguma pasākumā Oskara Kalpaka muzejā 2016.gada 20. janvārī, kad komandas pārbaudīja savas zināšanas erudītu konkursā un stāstīja par savas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes īstenošanu.Diplomus un pateicības saņēma visas komandas, bet abos konkursos pirmo vietu ieguva PIKC Saldus tehnikuma komanda.

Pasākumā jaunieši iesaistījās projekta izvērtēšanā, aizpildot anketas un paužot savu viedokli mutiski. Dalībnieki izvērtēja katru nodarbību, atrodot vērtīgāko un noderīgāko, veidojot kopsavilkumu par projektu.

Noslēgumā tika iedegts Barikāžu piemiņas ugunskurs un pārrunāti 25 gadus senie notikumi.

Īstenotais projekts stiprināja piederības sajūtu Latvijai jauniešu vidū un papildināja vidusskolēnu zināšanas par Latvijas valsts vēsturi.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 1000.00 finansējumu.

Projekta vadītāja Inta Svaža, biedrības „Mantinieki” valdes locekle. Tālrunis 22019265, e-pasts: intucis2@inbox.lv