2015: No skolas sola līdz projektam

Biedrība „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “No skolas sola līdz projektam, lai veicinātu Kazdangas skolēnu pašizaugsmi un interesi pagasta attīstībā, organizējot jauniešu apmācības un izstrādājot projekta idejas. 

NoSkolasSola1

Projekts sākās ar semināru 10.11.2015., un vadītāja Ance Tīmane iepazīstināja visus klausītājus ar projekta ideju, pastāstīja par sociālajiem projektiem un sociālo uzņēmējdarbību, lai veidotu skolēnu izpratni, kas ir sociālie projekti, kāda ir to nozīme, kas ir sociālie uzņēmēji, kas ziedo savu laiku vai līdzekļus sociālajai jomai. Semināra vadītāja jauniešus rosināja domāt un izteikt viedokli  par lietām, ko vajadzētu uzlabot skolā, pagastā un novadā.Semināru noklausījās 5. – 9. klases skolēni un skolotāji, kopskaitā 69.

 

Radošās domāšanas seminārs norisinājās 26.11.2015., kuru vadīja uzņēmēja, kafejnīcas “Darbnīca” īpašniece Inta Šoriņa, kura jauniešiem stāstīja par radošumu, par radošo domāšanu. Skolēni strādāja darba grupās un uz papīra uzrakstīja savas sapņu vēlmes, kas palīdzēja ieraudzīt, ka aiz katras bērnu aktuālās problēmas slēpjas daudz dažādu vajadzību. Uzņēmēja aicināja meklēt dažādus netradicionālus risinājumus, aicināja jauniešus pielietot iztēli. Tas ļāva jauniešiem palūkoties uz problēmām no cita skatupunkta. Seminārā piedalījās 5. – 9.klases skolēni un skolotāji, kopā 61.

Piesaistot kouču, pašizaugsmes treneri Intu Santu, 5. – 9. klašu skolēni tika iesaistīti dažādos komandu saliedēšanas pasākumos un iepazinās ar komandas darba priekšrocībām. Aktivitātes mērķis bija veicināt skolēnu sadarbību un komandas darbu klases ietvaros, izglītojot par komandas darba pozitīvajiem ieguvumiem. Seminārā piedalījās 66 dalībnieki.

2015. gada decembrī, Kazdangas sporta hallē notika basketbola spēle starp Māteru Jura pamatskolas jauniešiem vienā komandā, Aizputes novada domes un Kazdangas pagasta pārvaldes darbiniekiem otrā komandā. Jaunieši spēlēja ar lielu sparu, bet auguma pārsvars un pieredze, kas bija pieaugušajiem, tomēr guva virsroku. Sporta aktivitāte saliedēja un tuvināja pašvaldības pārstāvjus jauniešiem, veicināja skolēnu atvērtību, bija iespēja paust savu viedokli un notikās sarunas starp divām paaudzēm neformālos apstākļos.Spēle tika rīkota kā vienošanās – kura komanda zaudē, tā Kazdangā paveiks kādu labu darbu. Spēles rezultāts bija par labu pašvaldības pārstāvjiem, un labais darbs būs jāveic skolēniem.

Gada pašā nogalē notika ideju talkas un radošās darbnīcas, piemēram, papīra gatavošana un piparkūku darbnīcas. Darbnīcās tika aicināti piedalīties jebkura vecuma jaunieši. Neformālā gaisotnē tika kopīgi apspriestas projektā aktualizētās problēmas. Darbnīcās kā brīvprātīgie tika piesaistīti jaunieši no Kazdangas un Aizputes Ideju mājas. Darbnīcās piedalījās 78 personas.

Katra projektā iesaistītā klase, kopā ar audzinātāju, apskatot vairākas aktuālas problēmas skolas vidē, izvēlējās vienu un izstrādāja projekta ideju – gatavoja projekta pieteikumus un plānoja projekta aizstāvēšanu. Gatavojot uzstāšanos, tika iestudēts teātris, uzņemti video, notika plānošana, radošā darbošanās, saliedējot klases kolektīvus. Vecāku, pedagogu un novada iedzīvotāju tikšanās laikā skolēni prezentēja savus izstrādātos projektus. Klausīties prezentēšanu tika aicināti arī Aizputes novada domes pašvaldības pārstāvji.  Uz tikšanos ieradās 68 personas.

Labākās projekta idejas klase balvā saņēma apmaksātu autobusu ekskursijai uz Rīgu un apmeklēja Saeimu, Nacionālo bibliotēku un cirku.  Tas bija aizrautīgs, izglītojošs un kolektīvu saliedējošs pasākums, kuru skolēni paši ar aktīvu piedalīšanos bija nopelnījuši. Ekskursijā 08.01.2016. rītā devās Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8. klase, tās audzinātāja Gita Ozola un Aizputes Ideju mājas vadītāja Ance Tīmane, kopā 17 personas.

Projekta ieviešanas laikā, jaunieši izstrādāja piecus dažādus projektus, kurus iespējams īstenot tuvākā nākotnē un iegūtās zināšanas varēs izmantot citos projektos.

Projektā tapušās fotogrāfijas iespējams aplūkot www.facebook.com/KAZDANGASPILS/, http://www.draugiem.lv/kazdangasmuzejs/gallery/.

Projekts īstenots no 12.08.2015. līdz 19.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 500,00 finansējumu.

Projekta vadītāja Māra Tīmane, tālrunis 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv