2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Lai stiprinātu Liepājas jauniešu NVO sadarbību un veicinātu jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana”.

Skrejcels2a

“Skrejceļš” jau pirms konkursa finansējuma iegūšanas, 2015. gada sākumā, bija aizsācis iniciatīvu par Liepājas jauniešu NVO apzināšanu, kā rezultātā seciāja, ka trūkst sadarbība starp jauniešu NVO un jauniešu neformālām apvienībām kopēju mērķu sasniegšanā. Aizsākto iniciatīvu bija vēlme turpināt, uzrunājot aktīvos jauniešus iesaistīties NVO sektorā un nostiprināt sadarbību starp Liepājā reģistrētām jauniešu organizācijām, tādēļ tika rakstīts projekts konkursam “Iesaisties Kurzemē!”

Projekta ietvaros bija paredzētas vairākas aktivitātes un pirmā uzsākās 11. septembrī, aicinot uz diskusiju “Liepājas jauniešu organizāciju stratēģiskā plānošana”. Pirmajā daļā notika savstarpēja iepazīšanās un katra organizācija pastāstīja par savu darbību, padarīto, biedrības mērķauditoriju un nepieciešamajiem resursiem kapacitātes celšanai. Pēc tam sekoja darbs jauktās grupās, kurās dalībnieki iepazinās ar kolēģu pārstāvēto organizāciju aktivitātēm, pieejamajiem resursiem, nepieciešamo atbalstu un iesaistītās mērķa grupas skaitu, vecumu, interesēm. Diskusijas laikā dalībnieki analizēja NVO kopējos mērķus un kā galvenos izvirzīja jaunu dalībnieku piesaisti organizāciju darbībā un organizāciju popularizēšana plašākai sabiedrībai. Jauniešiem bija iespēja piedalīties neformālā sarunā ar nozaru ekspertiem no Kurzemes Biznesa inkubatora un Nodarbinātības valsts aģentūras Jauniešu garantijas programmas. Noslēgumā dalībnieki sadalīja pienākumus un veica sagatavošanās darbus radošai darbnīcai, uzrunāja darbnīcas vadītāju un grafisko dizaineri, kā arī iezīmēja pirmās idejas kopīga banera izveidei. Diskusijā piedalījās 17 dalībnieki no Liepājas Skolēnu domes, Jauniešu mājas Padomes, Jaunsardzes, Liepājas Neredzīgo biedrības, biedrības Radi Vidi pats, Ielu vingrotāji, Go Beyond Liepāja, pārstāvji no Nodarbinātības valsts aģentūras, Kurzemes biznesa inkubatora, Jauniešu mājas, radošās apvienība Brīvais stils un biedrības “Skrejceļš” biedri.

Skrejcels2a

2. oktobrī norisinājās Liepājas jauniešu NVO darbnīca, kuras laikā tika izstrādāts informatīvs baneris par visām projektā iesaistītajām organizācijām. Banerī atspoguļota īsa, kodolīga informācija par NVO, kontaktiem un jauniešu iespējām iesaistīties organizāciju darbībā. Baneri izstrādāja labi pamanāmās, spilgtās krāsās, un tas tika prezentēts pasākumā “Organizāciju tirdziņš”. Aktivitātē piedalījās 16 dalībnieki no dažādām organizācijām.

Lai organizācijām piesaistītu jaunus biedrus un brīvprātīgos, informētu vietējo sabiedrību par iespējām līdzdarboties kādā no NVO, 2015. gada 15. oktobrī Liepājas Universitātes aktu zālē notika “Organizāciju tirdziņš” jeb Liepājas jauniešu NVO popularizēšanas pasākums. Pasākumā atklāšanas uzrunu sacīja bijusī liepājniece, Saeimas priekšsēdētājas biedre,  Inese Lībiņa-Egnere, kas pastāstīja par dažādām jauniešu iesaistīšanās iespējām valsts līmenī. Tirdziņā projekta dalībnieki interaktīvā veidā popularizēja savu darbību, uzstājās ar raksturojošiem priekšnesumiem un visiem interesentiem bija iespēja piedalīties “Zibkontaktos”, sniedzot iespēju divas minūtes satikt katru organizācijas pārstāvi, lai uzzinātu par iespējām iesaistīties, līdzdarboties un uzdot sev interesējošos jautājumus. Organizāciju tirdziņā piedalījās 10 Liepājas organizācijas:

  1. no izglītības sektora – Go Beyond Liepāja, Jauniešu māja, Liepājas Skolēnu dome, Liepājas Universitāte, Liepājas debašu centrs.
  2. fiziskās sagatavotības entuziasti – Ielu vingrotāji un Jaunsargi.
  3. uzņēmējdarbības sektoru pārstāvēja Junior Chamber International un Kurzemes Biznesa Inkubators.
  4. sociālā virziena organizācijas – Latvijas Pirmās Palīdzības Vienības un vides biedrības Radi Vidi Pats.

Pasākumā piedalījās aptuveni 120 apmeklētāji.

2015. gada 19. novembrī, Jauniešu mājā, notika projekta izvērtēšanas pasākums, lai pārskatītu un analizētu projekta aktivitātes. Pasākuma dalībnieki izteica vērtējumu par īstenoto projektu, secinājumus par NVO sektoru un savu darbību vai līdzdalību tajā. Projekta dalībnieki veidoja atgriezenisko saiti, izvērtējot projekta veiksmes un neizdošanos, ar mērķi novērst nepilnības turpmākajā sadarbībā un pasākumos. Dalībnieki ieteica rīkot motivējošus pasākumus, kuros iesaistās jauniešu sabiedrībā zināmas autoritātes, kā arī vismaz reizi gadā organizēt līdzīgu pasākumu kā “Organizāciju tirdziņš”, lai atgādinātu par savu organizāciju, iepazītu citas NVO un cilvēkus. Izvērtēšanā piedalījās 11 dalībnieki no Liepājas Skolēnu domes, Kurzemes Biznesa inkubatora, biedrības “Skrejceļš”, Jauniešu mājas padomes, biedrības Radi vidi pats, radošās apvienības Brīvais stils.

Projekta rezultātā izveidojusies neformāla organizāciju apvienība “NVO apaļais galds” un tikšanās notiek reizi mēnesī Liepājas Jauniešu mājā.Minētajā apvienībā piedalās: Kurzemes Biznesa inkubators, Rietumu radio, Go Beyond Liepāja, Radi vidi pats, JCI, Ielu vingrotāji, Latvijas pirmās palīdzības vienība, Skolēnu dome un Jauniešu mājas Padome.

Ar projekta starpniecību Liepājas jauniešu organizācijas sanākušas kopā, iepazinušās, apzinājušas kopējos resursus, lai darbotos Liepājas sabiedrības labā.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 500,00 finansējumu.

Projekta vadītāja Anna Īviņa, tālrunis 29600843, e-pasts: Anna.klaudija@gmail.com   

Projekta publikācijas: