2014: Kurzemes dialogs

Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Kurzemes dialogs” tika īstenots no 2014. gada 8.septembra līdz 24. novembrim, Saldū, Liepājā un Ventspilī.
starpkulturu dialogs.PNG 1.PNG2Projekta mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veicinošus pasākumus Kurzemes biedrībām.

Projekta ietvaros tika īstenotas divas galvenās aktivitātes – ”Braucam ciemos!” un starpkultūru dialoga diena. ”Braucam ciemos!” aktivitāte ļāva projekta dalībniekiem apciemot dažādas Liepājas un Ventspils biedrības, iepazīties ar to darbību, aktuālākajām problēmām, kā arī nodibināt jaunus kontaktus, savukārt starpkultūru dialoga dienas ietvaros visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Kurzemes mazākumtautību un kultūru biedrībām, kā arī piedalīties Kurzemes starpkultūru festivāla 2015 plānošanā.

”Braucam ciemos!” aktivitāte norisinājās oktobra un novembra mēnesī, kas paredzēja pieredzes braucienus uz mazākumtautību biedrībām, kas atrodas Liepājā un Ventspilī. Viesošanās laikā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādu biedrību darbības principiem, visbiežāk sastopamajām problēmām, kā arī kopīgi padziedāt. Tikšanās laikā projekta dalībnieki iepazinās ar dažādiem sirsnīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem, ievirzīja sarunas par iespējamu turpmāku sadarbību un izrādīja vēlmi sadarboties no savas puses.

Brauciena laikā projekta dalībnieki apciemoja šādas biedrības:  Liepājas lietuviešu kultūras biedrību „Rūta”, Liepājas baltkrievu kopienu „MARA”, Liepājas multinacionālo kultūras centru „UNISONS”, Liepājas vācu – latviešu tikšanās centru, Vācu apvienību Liepājā, Liepājas vācu biedrību asociāciju „Vācu nams Liepāja”, Vācu kultūras centru, Ventspils Nacionālā kultūras biedrību asociāciju, Ventspils krievu biedrību, Ventspils baltkrievu biedrību «Spadčina», Ventspils ukraiņu kultūras – apgaismības biedrību «KOBZAR», Ventspils tatāru – baškīru biedrību, Ventspils ebreju biedrību, Ventspils lībiešu apvienību „Rānda”, Ventspils vācu kultūras biedrību.

Interesanti: pēc kopējām sarunām tikšanās laikā tika noskaidrots, ka galvenās biedrību problēmas ir tepu jautājums, grūtības iesaistīt jauno paaudzi biedrības darbībā, arī finansējuma jautājums ir aktuāls. 

ciemos2mantinieki viesi1

Starpkultūru dialoga diena notika 22.novembrī Oskara Kalpaka muzejā Saldus novadā, kad tika aicināti pārstāvji gan no apciemotajām mazākumtautību biedrībām, gan citām, lai kopīgi iesaistītos Kurzemes starpkultūru festivāla 2015 plānošanā un savstarpēji iepazītos. Pasākuma iesākumā tika sniegta informācija par projektu, prezentācija un Kurzemes mazākumtautību biedrību statistika. Tālāk katra biedrība iepazīstināja pārējos ar savu darbību. Pēc prezentācijām visi darbojās darba grupās, lai iplānotu festivāla norisi. Noslēgumā tika sniegta informācija no Saldus NVA par brīvprātīgo jauniešu piesaistes iespējām biedrībām, ko varēs nākamgad izmantot, organizējot festivālu. Tā kā tika nolemts festivālu rīkot Saldū, un šajā Dialoga dienā nepiedalījās tik daudz dalībnieku, kā plānots, tad pēc projekta noslēguma notika vēl viena tikšanās tieši Saldus un Brocēnu novadu latviešu kultūras biedrību un kulturas darbinieku pārstāvjiem, kurā tika lemts jau precīzāk par Kurzemes starpkultūru festivāla 2015 organizēšanu, izveidojot pamata darba grupu, kas turpmāk strādās pie projekta izstrādes finansējuma piesaistei.

novembris14 040maantinieki


Interesanti:
pasākumā piedalījās 16 dalībnieki, kuri bija gatavi aktīvi iesaistīties festivāla plānošanas darbā – no 10 Kurzemes biedrībām – Liepājas baltkrievu kopienas „MARA”, Liepājas multinacionālo kultūras centra „UNISONS”, Saldus krievu kopienas, biedrības „Živica”, biedrības „Varavīksne”, Saldus pilsētas pensionāru biedrības, senioru deju kopas „Ciecerīte”, biedrības „Zaļie spārni”, biedrības „Kursas vārti”, biedrības „Mantinieki”.

Organizatori vēsta, ka projekta ietvaros, īpaši apciemojot dažādas biedrības, tika izdarīts secinājums jeb noskaidrots fakts, ka īpaši, mazākumtautību biedrības ir ieinteresētas veidot vairāk kultūras nozari pārstāvošas grupiņas – deju, dziesmu, ansambļu, lai saglabātu šīs mazākumtautības tradīcijas un nodrošinātu to tālāku nodošanu nākamajām paaudzēm.

Projekta publikācijas pieejamas arī:
– www.kurzemesnvo.lv ŠEIT
 www.saldus.lv ŠEIT

Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Kurzemes dialogs” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo