KM_KNVOAC

2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs saņema 58 projektu pieteikumus no 13 Kurzemes novadiem. Finansējums tika piešķirts 22 projektiem 10 Kurzemes pašvaldībās - piešķirtā finansējuma sarakstu skatīt ŠEIT.

2014: Domā un radi, lai dzīvotu labi

2014: Domā un radi, lai dzīvotu labi

Biedrības ”Virbi” projekts ”Domā un radi, lai dzīvotu labi” tika īstenots no 2014. gada 8. augusta līdz 24.novembrim, Talsu novadā – Virbu un Strazdes pagastos, un Kuldīgas novadā – Kuldīgas pilsētā.Projekta mērķis: veicināt Virbu pagasta iedzīvotāju līdzdalību sava pagasta sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanā, sniedzot zināšanas par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām un attīstot komunikācijas un…

2014: Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai

2014: Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai

Biedrības ”Radi vidi pats” projekts ”Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai” tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 20. novembrim, Liepājā. Projekta mērķis: attīstīt Liepājas iedzīvotāju prasmes sadarboties ar citiem iedzīvotājiem un publisko varu savu un sabiedrības problēmu risināšanā, pilnveidojot iedzīvotāju līderības, tīklošanās un komunikācijas, tostarp diskusiju un argumentācijas prasmes, kā arī radošo domāšanu.  Projekts sevī ietver…

2014: Vienotas komandas radošais spēks

2014: Vienotas komandas radošais spēks

Biedrības ”Saldenieki saldeniekiem” projekts ”Vienotas komandas radošais spēks” norisinājās no 2014. gada 19. augusta līdz 2014. gada 16. novembrim, Saldū. Projekta mērķis: izveidot spēcīgu un saliedētu komandu, lai kopīgi organizētu ne tikai valsts svētku pasākumu novembrī, bet arī turpmāk aktīvi iesaistītos kultūras dzīves dažādošanā Saldus novadā un citur. Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes –…

2014: Viss ir tavās rokās

2014: Viss ir tavās rokās

Biedrības ”Piektdienis” projekts ”Viss ir tavās rokās” tika īstenots no 2014. gada 23. septembra līdz 2014. gada 7. novembrim, Kuldīgā.Projekta mērķis: Jauniešu vajadzību izvērtēt ,sākt apzināt savu dzīves pamatvērtību sistēmu. Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes jeb 3 semināru nodarbības. Semināros tika runāts par tādām tēmām, kā ”pienākums”, ”atbildība”, tika apspriestas tēmas par karjeras veidošanu, runāts…

2014: Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja

2014: Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja

Biedrības ”Vācu kultūras centrs” projekts ”Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja” tika īstenots 2014. gadā no 9. septembra līdz 31. oktobrim, Liepājā.Projekta mērķis: veicināt izpratni par starpkultūru dialogu starp latviešu, vācbaltiešu un vācu kultūrām, pateicoties mūzikai un dziesmām. Projekta ietvaros norisinājās viena galvenā aktivitāte – koncerts ”Sadziedam”, kurš notika 18. septembrī, Vācu nama telpās. Tā ietvaros uzstājās…

2014: Konference ”Mācot mācies!”

2014: Konference ”Mācot mācies!”

Biedrības ”Talsu sākumskolas vecāku biedrība” projekts – Konference ”Mācot mācies!” tika īstenots no 2014. gada 4. – 21. augustam, Talsos. Projekts rīkots sadarbībā ar izglītības uzņēmumu ”Lielvārds”. Projekta mērķis: izglītot, informēt un veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pedagogiem, vecākiem un izglītības atbalstošām iestādēm,  pilnveidojot un radot jaunas sadarbības formas skolā un sabiedrībā kopumā. Interesanti fakti…

2014: Starpkultūru draudzīgās pusdienas

2014: Starpkultūru draudzīgās pusdienas

Biedrības ‘’Bārtas upes radošās apvienības’’ jeb ‘’BURA’” projekts ‘’Starpkultūru draudzīgās pusdienas’’ tika realizēts no 2014.gada 22.augusta līdz 2014. gada 20.oktobrim. Projekta mērķis: sadraudzēties un iepazīties Nīcas novada iedzīvotājiem ar vietējiem ārzemju iedzīvotājiem caur neformālām aktivitātēm un veidotu savstarpēju sapratni, kā arī mazinātu dažādu tautību stereotipus.

2014: Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’

2014: Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’

Biedrības ‘’Liepājas poļu sieviešu klubs ”Vanda’’ projekts ‘’Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’’ tika realizēts no 2014.gada 23.augusta līdz 2014. gada 24.augustam, Liepājā. Projekta mērķis: veicināt Liepājā un Tukuma novadā dzīvojošo poļu izcelsmes iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības un sadarbības attīstības aktivitātes mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbā, attīstot kopīgu sadarbību, kultūru mijiedarbību un stiprinot draudzīgās attiecības. Interesanti fakti…

2014: Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā

2014: Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā

”Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības” projekts ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’ tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 30.oktobrim, Dundagas novadā, Dundagā. Īstenotā projekta mērķis: stiprināt Dundagas novada vidusskolas vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanas un pilnveidojot prasmes, tās nostiprinot vienojošā Ģimeņu dienas pasākumā.

2014: ‘Kurzemes katūna balle 2014 – starpkultūru dialogs

2014: ‘Kurzemes katūna balle 2014 – starpkultūru dialogs

Ventspils sieviešu biedrības ”VASSA” projekts ”Kurzemes katūna balle 2014 – starpkultūru dialogs” tika īstenots no 2014. gada 27. – 30. septembrim, Ventspils pilsētā.Īstenotā projekta mēķis: rosināt starpkultūras dialogu dažādu nacionalitāšu vidū, izklaides pasākuma ietvaros parādīt dažādu nacionalitāsu tērpus,  veicināt dažādu nacionalitāšu pārstāvju piedalīšanos pasākumos, veicināt starpnacionālu saskarsmes attīstību, brīvā laiku aktīva pavadīšanu; mazākumtautību identitātes, nemateriālā kultūras…