2014: Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945.līdz 1990.gadam

Biedrības ”Mazirbes draugu kopa” projekts „Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945.līdz 1990.gadam” tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē.

Mazirbe - apvienotās klases unnamedProjekta mērķis: uzsākt Mazirbes dzīvesstāstu par laika posmu no 1945. līdz 1990.gadam apkopošanu iesaistot ciema esošos un bijušos iedzīvotājus.

Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes – notika intervijas ar bijušajiem robežsargiem, intervijas ar Mazirbes iedzīvotājiem, kā arī projekta ietvaros tika vākts fotomateriāls un padomju armijas relikvijas.

mazirbe 1Intervijas ar bijušajiem robežsargiem. Projekta ietvaros tika veiktas intervijas ar bijušajiem robežsargiem, apzināti interviju sniedzēji un viņu ģimenes locekļi. Šajā procesā tika iesaistīti Mazirbes iedzīvotāji, īpaši tie, kam bijusi saistība ar bijušo armijas daļu.

Mazirbe - bērni pārgājienāunnamedIntervijas ar Mazirbes iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika veiktas intervijas ar Mazirbes iedzīvotājiem, īpaši, runāts tika par Mazirbes skolu, tika apzināti un meklēti tā laika Mazirbes skolas audzēkņi un skolotāji.

Tika uzsākta foto materiāla un padomju armijas relikviju vākšana. Projekta ietvaros tika vāktas vizuālas atmiņas no tā laika, kas ir fotomateriāls un armijas relikvijas.

Organizatori vēsta, ka savāktais materiāls, intervijas, fotogrāfijas, kontaktpersonu dati ir saglabāti IT datu nesējos un, ka tikšot turpināts darbs pie armijas relikviju saglabāšanas un restaurēšanas. Organizatori sola, ka iegūtie materiāli tiks sagatavoti publikācijām nākotnē.

Interesanti: projekta organizatori vēsta, ka projekta ietvaros iegūtas 70 intervijas, 50 fotogrāfijas un 20 relikvijas

Mazirbe - direktora rokrakstsunnamed

Biedrības ”Mazirbes draugu kopa” projekts ”Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945. līdz 1990, gadam” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo