2014: Drosme iesaistīties

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ‘’Dzīvības koks’’ Liepājas nodaļas projekts ‘’Drosme iesaistīties’’ tika īstenots no 2014. gada 5. augusta līdz 2014 gada 24. novembrim, Nīcā, Liepājā un Kuldīgā.

apbalvosana dzivibas koks 1Projekta mērķis: veicināt izpratni par pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu iespējām hroniski slimo pacientu organizāciju darbībā, aktivizēt hronisko slimību pacientu organizācijas, lai veicinātu pacientu atgriešanos aktīvā, sociālā un ekonomiskā dzīvē vietējā līmenī, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni un toleranci pret slimībām, pret kurām joprojām augsts stereotipu un stigmas līmenis.

Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes, kas bija: apmācību semināri hroniski slimo pacientu biedrību pārstāvjiem, atbalsta grupu vadītāju apmācība, kā arī publicitātes kampaņa.

Apmācību semināri hroniski slimo pacientu biedrību pārstāvjiem, kā arī biedrībām, kas saistītas ar šo jomu „Drosme iesaistīties”. Šīs aktivitātes ietvaros norisinājās 3 semināri – 16. septembrī – Nīcā, 23. septembrī- Kuldīgā un 30. septembrī – Lieepājā. Katrā seminārā tika apspriestas tādas tēmas, kā ‘’hronisko saslimšanu specifika, uztvere un attieksme’’ par ko runāja lektors Māris Mežeckis – Kurzemes onkoloģijas attīstības biedrības pārstāvis. Tika apspriestas tādas tēmas, kā ‘’pacientu iesaiste pilsoniskās sabiedrības veidošanā, instrumenti un iespējas’’ par ko runāja lektore Gunita Berķe – onkoloģisko pacietu atbalsta biedrības ‘’Dzīvības koks’’ vadītāja.  Savukārt praktiskās nodarbības vadīja Ausma Dzintare – biedrības ‘’Cerību krāsa’’ pārstāve.

Interesanti:  semināros piedalījās pārstāvji no 22 biedrībām, domes pārstāvji, sociālie darbinieki, nūjošanas instruktori , nakts patversmju darbinieki, ambulances un skolas pārstāvji. Kopējais dalībnieku skaits semināros 58

Semināra dalībnieki atzīst, ka cilvēki ar dažādām slimībām darbojas citās biedrībās un ir ļoti svarīgi, lai tur saņemtu līdzcilvēku izpratni un atbalstu

Atbalsta grupu vadītāju apmācība „Drosme iesaistīties” – klātienes apmācības notika 11. novembrī, Liepājā. Apmācībās tika runāts par atbalsta grupu veidiem, grupas vadītāja lomu un nepieciešamajām kompetencēm, kā strādāt ar psiholoģiski sarežģītiem grupas dalībniekiem, kā arī par to, kam tad domāta šī atbalsta grupa. Neklātienes apmācībās notika konsultācijas un ideju apmaiņa, kā veicināt grupu attīstību reģionos. 

Interesanti: apmācībās piedalījās 12 dalībnieki , 3 no klātesošajiem vēlētos mēģināt veidot šādu grupu

Publicitātes kampaņa Kurzemes medijos „Drosme iesaistīties”, kuras ietvaros oktobra mēnesī tika izsludināts vēstuļu un stāstu konkurss, kas aicināja iedzīvotājus dalīties pieredzē par savu pieredzi atgriežoties aktīvā dzīvē pēc hroniskas slimības.  Kā arī balva par labāko rakstu reģionālajā medijā- kā es nebaidījos iesaistīties. Konkursa noslēgumā notika apbalvošanas pasākums.

Interesanti: informācija par konkursu tika publicēta 19 medijos,  tika iesūtīti 6 konkursa stāsti un 11 raksti

Organizatori vēsta
, ka dalībnieki projekta tematiku atzinuši par aktuālu un nepieciešamu, kā arī informē, ka seminārus vajadzētu biežāk un pēctecīgāk. Dalībnieki nākotnē vēlētos seminārus par tādiem tematiem, kā:  ārsta un pacienta attiecības, līderība un tās attīstība, par slimību cēloņiem un sekām, par fiziskā  ķermeņa un emocionālās būtības saistību utt. 

apbalvosanas ceremonija 2konkurss augsai

Projekta publikācijas pieejamas arī:
– www.dzivibaskoks.lv ŠEIT
– www.liepajniekiem.lv ŠEIT
-www. rekurzeme.lv apskatāma vēstuļu konkursa apbalvošanas ceremonija bildēs ŠEIT

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ‘’Dzīvības koks’’  Liepājas nodaļas projekts ‘’Drosme iesaistīties’’ tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo