2014: ‘Pagātne- tagadne- nākotne

Puzes attīstības veicināšanas biedrības ”Niedre”’ projekts ”Pagātne- tagadne- nākotne” tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 24. novembrim, Puzē.

augsa puzeProjekta mērķis: radīt interesi dažādu paaudžu cilvēkiem par Latvijas valsts vēsturi, tā veicinot patriotisma un piederības sajūtas savai valstij radīšanu.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes – tika organizēta neklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri, kā arī klātienes tikšanās. Tika organizētas arī grāmatu izstādes un organizēts eseju konkurss.

puze gramatasNeklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri notika 12. septembrī, kas visiem izlasāma arī ”Ventspils novadnieks” informatīvajā izdevumā. Interviju veica informatīvā izdevuma redaktore. Šī intervija tika organizēta ar mērķi – radīt ieinteresētību par rakstnieka sarakstītajām grāmatām.

pue izstadeIzstādes Puzes un Ventspils pilsētas bibliotēkās. Izstādēs oktobra mēnesī tika izstādītas rakstnieka un publicista Jāņa Ūdra sarakstītās grāmatas, lai ieinteresētu aktīvos lasītājus, jauniešus, skolēnus vairāk lasīt tieši patriotiska un vēsturiska satura grāmatas, īpaši aicinot iepazīties tieši ar konkrētā rakstnieka sarakstītajām grāmatām.

puze esejaEseju konkurss, kurā pirms klātienes tikšanās ar rakstnieku skolēni tika aicināti izlasīt rakstnieka sarakstīto grāmatu ”Meldras un Matīsa ceļojums” , tika izsludināts eseju konkurss, lai aicinātu audzēkņus iedziļināties savas dzimtas vēsturē.


Klātienes tikšanās ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri
 notika 7. novembrī, Puzē. Dienas laikā notika divas tikšanās – rakstnieks tikās ar 60 skolēniem no Puzes, Ances, Ugāles un Popes skolām, kā arī tikās ar pieaugušo publiku – ieradās 21 interesents no Puzes, Ugāles un Ventspils. Tikšanās tika organizētas diskusijas veidā, kur tika runāts par patriotismu, par tā apziņas atjaunošanu tagadējā Latviešu tautā, kā arī tika runāts par rakstnieka daiļradi. Skolēni varēja iesaistīties konkursā, uzdodot interesantus jautājumus un balvās saņemot patriotiska satura grāmatas no novada domes deputātiem.

puze tiksanaspuze tiksanas pieaugusie


Organizatori vēsta,
ka projekta ietvaros tika apkopotas tēzes no tikšanās reizēm ar rakstnieku un tika izvirzīti iespējamie latviešu tautas patriotisma ietekmējošie faktori, kā arī apzināti veidi, kā atjaunot un veicināt patriotisma sajūtu Latvijas iedzīvotājos.

Projekta publikācijas pieejamas arī:
-www.ventspilsnovads.lv ŠEIT
www.ventspilsnovads.lv ŠEIT

Puzes attīstības veicināšanas biedrības ”Niedre” projekts ”Pagātne-tagadne-nākotne” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo