2014: Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana

Biedrības ”Mobilais izglītības centrs” projekts ”Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana” tika īstenots no 2014. gada 12. augusta līdz 21. novembrim, Kuldīgas novadā, Kuldīgā.

augsai mob izglProjekta mērķis: NVO stratēģija Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem (5 gadiem).

Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes – tika organizēts Kuldīgas, Skrundas un Alsungas NVO forums, mācību kurss par NVO biedru kompetenču paaugstināšanu, kā arī projekta rezultātā tika izveidots dokuments –  Rīcības plāns Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu NVO 3 gadiem.

apmacibasMācību kurss „NVO biedru kompetences paaugstināšana” tika īstenots sešas sestdienas, no 13.09. līdz 08.11.2014., 46 akadēmiskās stundas.Kurss ttika sadalīts sekojošās tēmās/ mācību priekšmetos:

-Projektu sagatavošana un vadīšana – 12 stundu garumā vadīja Inese SIliņa;
-Darbs datorprogrammās Excel, Word un PowerPoint – 16 stundu garumā vadīja Juris Kramēns;
-Prezentēšanas, diskusiju un argumentēšanas prasmes – 8 stundu garumā vadīja Ruta Karloviča;

dokumentu parvaldiba-Grāmatvedības pamatprincipi – 4 stundu garumā vadīja Inta Steika;
-Dokumentu pārvaldība/ lietvedība NVO darbā – 6 stundu garumā vadīja Ruta Karloviča;

Interesanti: apmācībās piedalījās 39 dalībnieki un tie izteica atzinīgas atsauksmes par lektoriem un nodarbībām

Rīcības plāns Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO. Rezultātā tika izstrādāts dokuments –  Rīcības plāns Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO no 2015. – 2017. gadam. Rīcības plāna veidošanā piedalījās nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji. Tika organizētas 3 darba grupas tikšanās. Darba grupu vadīja Kuldīgas attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa.

forums2Kuldīgas, Skrundas un Alsungas NVO forums notika 2014. gada 31. oktobrī, Mārtiņzālē, Kuldīgā. Foruma dalībniekus uzrunāja biedrības ”NEXT” pārstāvis Vilis Brūveris un biedrības ”Virbi” pārstāve Diāna Dzelzkalēja. Foruma organizēšanas mērķis bija savstarpēji satikties, iepazīties un uzzināt vairāk par aktīvu organizāciju darbību, iepazīties ar NVO sektorā pieredzējušiem pārstāvjiem, kopīgi meklēt risinājumus veiksmīgam NVO modelim nākotnē.

Interesanti: forumu apmeklēja interesenti no Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām

Organizatori vēsta, ka projekta īstenošanas lielākais iegvums bijis iepriekš plānotās 5 gadu stratēģijas vietā izveidotais dokuments – Rīcības plāns Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO uz trīs gadiem. Dokumentā definētas aktivitātes, izpildītājs, laika grafiks un rezultatīvie rādītāji. Forums devis iespēju satikties, kopīgi strādāt un sniegt savu redzējumu par NVO sektoru, savukārt, apmācības devušas trūkstošās zināšanas. Organizatori uzskata, ka projekts ir pilnībā sasniedzis savu mērķi, ideju un rezultātu.

Projekta publikācijas pieejamas arī:
– www.kurzemesnvo.lv ŠEIT
– www.kuldiga.lv ŠEIT
– www.skrundasnovads.lv ŠEIT

Biedrības ”Mobilais izglītības centrs” projekts ”Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo