2014: Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā

Biedrības ‘’Randalist’’ projekts ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā’’ tika īstenots no 2014. gada 11. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagasta, Mazirbes ciemā.

randalist augsai 1.2Projekta mērķis: publiski pieejamas Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā.

Projekta ietvaros tika īstenotas 4 galvenās aktivitātes, kas ietvēra savāktā lībiešu etnogrāfiskā materiāla sistematizēšanu un kārtošanu publiskai apskatei, lībiešu etnogrāfiskā materiāla tīrīšanu, lībiešu etnogrāfiskās istabas atklāšanu, lekcijas par sadzīves priekšmetu pielietojumu, lībiešu tradicionālajiem ēdieniem un lībiešu tautas nama 75. gadu jubileju. Projekta ietvaros notika arī koncerts un tika atvērta Aivara Plendišķa un  Valentīnas Dzenes kopdarbu izstāde ‘’Laivu kapsēta 1998. gadā un 2014. gadā’’.

sistematizesana Randalist 1Lībiešu etnogrāfiskā materiāla sistematizēšana un kārtošana publiskai apskatei. Projekta ietvaros tika sasistematizēti 140 priekšmeti iepriekš plānoto 40 priekšmetu vietā, kuri pēc tam tika arī sakārtoti publiskai apskatei. Gan sistematizēšanas procesam, gan kārtošanas procesam tika piesaistīts konsultants.

Interesanti: materiāla sistematizēšana un kārtošana publiskai apskatei norisinājās no 2014. gada 11. augusta līdz 10. novembrim.

tirisana randalist 1Lībiešu etnogrāfiskā materiāla tīrīšana. Projekta ietvaros tika notīrīti 140 priekšmeti. Aktivitātes ietvaros tika tīrīts, apstrādāts un sagatavots publiskai apskatei. Arī šīs aktivitātes ietvaros tika pieaicināts konsultants.

Interesanti: materiāla tīrīšana norisinājās no 2014. gada 18. augusta līdz 20. oktobrim.

randalist atklasana 1Lībiešu etnogrāfiskās istabas atklāšana. Istabas atklāšana notika 2014. gadā 16.novembrī un to  apmeklējuši 141 reģistrētais apmeklētājs. Istabas atklāšanas pasākuma ietvaros notika koncerts, kura piedalījās ansamblis ‘’Randalist’’, ‘’Nurmorkester’’ im ‘’Košraga bada’’, koncerta vadīja Julgi Stalte.  Atklāšanas pasākuma ietvaros notika arī dažādas lekcijas par sadzīves priekšmetu pielietojumu, ko vadīja Ivars Abajs. Savukārt lekciju par lībiešu ēdieniem vadīja Aina Bolšinga. Lekcijas laikā dalībniekiem bija iespēja degustēt pūdeli, rūšrāceņus ar salītām brētliņām. Pasākuma ietvaros norisinājās lekcija par Lībiešu tautas nama 75. gadiem, kuras ietvaros apmeklētāji varēja iepazīties ar vēsturiskām fotogrāfijām, kā arī stāstījumu par vēsturi.

lekcija randalistrandalist atklasana12


Organizatori vēsta,
ka koncerts Lībiešu etnogrāfiskās istabas atklāšanas pasākumā izdevies jauks un sirsnīgs. Kā arī neviltotu prieku radījuši visi atjaunotie priekšmeti, kuri tika izauklēti kā bērni, no atvešanas brīža – saplēsti, nekopti ar trūkstošām detaļām. Liels gandarījums bijis ieraugot tos atkal kā jaunus visā savā košumā un skaistumā.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
-www.la.lv ŠEIT
-ar videomateriālu iespējams iepazīties ŠEIT
-www.dundaga.lv ŠEIT

Biedrības ‘’Randalist’’ projekts ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā’’ tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo