Kurzemes aktīvās NVO

Dundagas novads: ”Mazirbes draugu kopa”

Darbības teritorija: Dundagas novads, Mazirbe Dibināšanas gads: 2014 Reģistrācijas nr: 40008221619 Adrese: Mazirbes Jūrskola, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275 Vadītāja: Lilita Kalnāja, tel. nr.: 29237185, lilita.kalnaja@gmail.com Biedrība ‘’Mazirbes draugu kopa’’ dibināta 2014. gadā, Mazirbē .Biedrībā aktīvi darbojas 3 biedri, bet dažādās biedrības aktivitātēs iesaistās aptuveni 30 personas. 2014. gadā biedrība saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu par…

Read More

Aizputes novads: ”Kodols”

Darbības teritorija: Aizputes novads, Kazdanga Dibināšanas gads: 2007 Kazdangā Reģistrācijas Nr: 40008114283 Vadītāja: Maija Purviņa (maijapurvina@inbox.lv) Citi kontakti: Valdes locekle- Ilze Holštroma ( tel.63449755; e-pasts: ilze.14holstroma@inbox.lv); Citi kontakti: Biruta Konrāde (tel: 26546632, e-pasts: birutako@inbox.lv) Biedrības mērķi: veicināt izglītības, uzņēmējdarbības, infrastruktūras, amatniecības, tūrisma, vides aizsardzības, kultūras un sporta, dažādu interešu grupu attīstību Kazdangas pagastā; pilnveidot cilvēkresursus un organizēt pieaugušo izglītības pasākumus un prasmju apguvi jauniešu…

Read More

Saldus novads: Saldus pilsētas pensionāru biedrība

Darbības teritorija: Saldus Dibināšanas gads: 2005 Reģistrācijas nr: 40008041187 Adrese: Kuldīgas iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801Kontakti:Kārlis Sergejevs, karliss10@inbox.lv, . 29345549 Franciska Slucka, saldus.pensionari@inbox.lv, . 28293159 Darbības mērķi  Pensionāru un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana, pārstāvēšana materiālās un garīgās labklājības veicināšana, atbilstoši ANO pieņemtai starptautisko tiesību deklarācijai; Organizēt un attīstīt dažādus pakalpojuma veidus: medicīnisko…

Read More

Liepāja: Liepājas Poļu biedrība VANDA

Darbības teritorija: Liepāja Dibināšanas gads: 2007 Reģistrācijas Nr.: 40008122153 Juridiskā adrese: Klaipēdas 96A, Liepāja, LV3416 Faktiskā adrese: Klaipēdas 96A, Liepāja, LV3416 Vadītājs: Rita Rozentāle, tel.nr. 26544088 Facebook:Poļi Liepājā/Polacy w Lipawie  VANDAS darbība

Read More

Talsu novads: Talsu pensionāru biedrība

Darbības teritorija: Talsi, Talsu novads Dibināšanas gads: 1996 Reģistrācijas nr: 40008021848 Adrese: Lielā iela 27, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Valdes priekšsēdētāja: Rita Tomsone, tel.: 29354989, e-pasts: talsuseniori@inbox.lv Darbības mērķi Organizēt Talsu pensionārus aktīvai sabiedriskai darbībai, to sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti; Sekmēt pensionāru interešu loka paplašināšanu, sniegt pensionāriem morālu un,…

Read More

Saldus novads: “Živica”

Darbības teritorija: Saldus novads Dibināšanas gads: 2008 Reģistrācijas Nr: 40008127108 Adrese: Saldus, Nākotnes iela 1-8 Vadītāja: Tamara Svirbuta, tel. +371 29937507, e-pasts: arsen12@inbox.lv Citi kontakti: Ludmila Sumļaņinova– 29699421 Biedrība “Živica” dibināta 2008.gada aprīlī un biedrībai šobrīd ir 7 biedri un 18 atbalstiītāji. Biedrības darbības mērķis: Krievu tautas kultūras mantojuma saglabāšana, starpetniska dialoga veicināšana. Biedrības darbības jomas: bērni un pusaudži, viņu vecāki, jauktās ģimenes …

Read More

Mērsraga novads: Mērsraga invalīdu atbalsta centrs

Darbības teritorija: Mērsrags, Mērsraga novads Dibināšanas gads: 2007 Reģistrācijas nr: 40008137214 Sabiedriskā labuma statuss: IR Adrese: Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284 Kontakti: Daiga Skvorcova, miac@inbox.lv, 26884855 Mērsraga invalīdu atbalsta centrs tika dibināts 2007. gadā ar Nīderlandes Oranfe Fonda atbalstu.Lai arī nosaukums nepārprotami liecina par šīs organizācijas saistību ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr…

Read More

Kurzemes biedrības tikās NVO plenērā

Kurzemes biedrības un aktīvie iedzīvotāji tikās NVO plenērā no 23.-25. augustam Jūrkanē. Pirmās dienas aktivitātes deva iespēju biedrībām sevi prezentēt un vienam ar otru iepazīties. Tapa krāsainas kolāžas, kuras katrs dalībnieks attēloja biedrības darbību un gada sasniegumus. Šī bija lieliska iespēja apzināties, cik dažādas biedrības ir santikušās un kas visiem kopīgs. Stāsti palīdzēja katram dalībniekam…

Read More

#1 Biedrību darbība veicina pozitīvas pārmaiņas

Ticam, ka biedrību darbībā ir spēks un vēlamies vairāk runāt par to panākumiem. Tāpēc mājas lapā un mūsu facebook profilā parādīsies stāsti par pārmaiņām, ko biedrības ar savu darbību rosinājušas, kā arī par dažādiem veidiem un metodēm, kā tas panākts.   Šoreiz fokusā biedrības no  Ezeres, Kuldīgas un Liepājas. Un kā pirmais ir stāsts no Ezeres…

Read More

27. februāris – Starptautiskā nevalstisko organizāciju diena

Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) dienas atzīšana tika aizsākta Latvijā 2009. gadā, kas nozīmē, ka šogad 27. februārī NVO dienu atzīmēsim jau 15. reizi. Šādas atzīmējamās dienas izveidi iniciēja Mārcis Liors Skadmanis un tās attīstīšanu Baltijā atbalstīja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. Gadu laikā šī Latvijā radītā iniciatīva kļuvusi par starptautiski atzītu atzīmējamu dienu, kad vairākos desmitos…

Read More