Dundagas novads: ”Mazirbes draugu kopa”

Darbības teritorija: Dundagas novads, Mazirbe
Dibināšanas gads: 2014
Reģistrācijas nr: 40008221619
Adrese: Mazirbes Jūrskola, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275
Vadītāja: Lilita Kalnāja, tel. nr.: 29237185, lilita.kalnaja@gmail.com

Biedrība ‘’Mazirbes draugu kopa’’ dibināta 2014. gadā, Mazirbē .Biedrībā aktīvi darbojas 3 biedri, bet dažādās biedrības aktivitātēs iesaistās aptuveni 30 personas. 2014. gadā biedrība saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu par pilsoniskās sabiedrības labuma attīstību, izglītības veicināšanu, vides aizsardzību un kultūras veicināšanu

Biedrības darbības mērķi:

  • Uzlabot Kurzemes sabiedrības mūsdienu dzīves kvalitāti, iesaistot pašus pilsoņus, veicinot mūsdienu procesus tautsaimniecībā;
  • Kurzemes piekrastes dabas unikalitātes saglabāšana un iesaiste mūsdienu tūrisma apritē;
  • Kurzemes piekrastes vēstures novadpētniecības materiālu un iedzīvotāju dzīvesstāstu vākšana un publicēšana
  • Līvu vēstures, tradīciju un kultūras apzināšana, kopšana;
  • Kurzemes iedzīvotāju iesaiste pilsoniskās sabiedrības veidošanā un iedzīvotājiem labvēlīgas vides veidošana;
  • Veicināt vietējo iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību un valsts iestādēm, lai saglabātu kultūvidi, dabu un veicinātu attīstību;
  • Radošajiem cilvēkiem dot iespēju iesaistīties kultūrvides apzināšanas un jaunrades procesos
  • Veicināt ekonomisko un sociālo attīstību.

Biedrības darbības mērķa grupas ir: ģimenes, kas audzina vismaz trīs bērnus, nepilnās ģimenes, cilvēki ar invaliditāati, jaunieši, bērni, politiski represētās personas un pensijas vecuma cilvēki.

Biedrība piedalījusies 2014. gada Slīteres ceļotāju dienā. Biedrība piedalījusies 12 mākslinieku izstādes Lībiešu tautas namā, tulkotājas, atdzejotājas un dzejnieces Margitas Gailītes 75. gadu jubilejas Literāros lasījumus Lībiešu tautas namā organizēšanā. kurā piedalījušies Latvijā pazīstami un ievērojami cilvēki. Biedrība piedalījusies koncerta organizēšanā un organizējusi vasaras nometnes brīvprātīgajiem sadarbībā ar citām nevalstiskām organizācijām. Uzsākusi sakaru nodibināšanu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Ungārijā.

Biedrība piedalījusies organizēšanā un īstenojusi sekojošus projektus

large 26e02014. gadā biedrība piedalījusies projektos :
Dundagas novada domes atbalstītajā projektā ‘’Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde Mazirbē Lībiešu tautas namā’’ ar nosaukumu ”Katram savs stāsts”, kurā bija apskatāmi dažādi keramikas darinājumi un gleznas dažādās tehnikās.

Projektā ‘’Tulkotājas Margitas Gailītes 75 gadu jubilejas literārie lasījumi Mazirbē,  Lībiešu tautas namā, latviešu un angļu valodā’’, kurā piedalījās Latvijā ievērojami cilvēki veltot lasījumus Margitai Gailītei jubilejā.

Projektā ‘’Līvu svētku ieskaņu koncerts Mazirbes baznīcā”

Mazirbe - bērni pārgājienāunnamed Īstenojusi projektu:
LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstīto projektu projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!” ietvaros – ‘’Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945. līdz 1990. gadam’’, projekta laikā tika veiktas intervijas ar Mazirbes iedzīvotājiem, apkopotas fotogrāfijas un vēsturiskās relikvijas.

Biedrība šobrīd īsteno sekojošus projektus:
‘’Mazirbes ciema dzīvesstāstu vākšana’’ , īstenošanas laiks līdz 2015. gada 31.decembrim
‘’Mazirbes Jūrskolas kultūrvēstures izpēte’’, īstenošanas laiks līdz 2016. gada 31.decembrim
‘’Mazirbes Jūrskolas padomju laika armijas daļas vēstures izpēte, atmiņu vākšana’’, īstenošanas laiks līdz 2015.gada 31.decembrim
Vides tūrisma maršruta Mazirbe izveide, aprobācija un materiālu sagatavošana, publicēšana, īstenošanaslaiks līdz 2016.gada 1.jūnijam
Pilsoniskās sabiedrības aktivitātes Mazirbes ciema iedzīvotājiem “Nāc, piedalies un esi aktīvs”
Radošo darbnīcu aktivitātes skolēnu brīvdienās
Ciema iedzīvotāju forums, tikšanās ar pašvaldības un Saeimas deputātiem
Vasaras plenēri gleznotājiem un foto māksliniekiem Mazirbē

Biedrības īstenotā projekta ”Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945. līdz 1990. gadam” apraksts apskatāms ŠEIT