Mērsraga novads: Mērsraga invalīdu atbalsta centrs

Darbības teritorija: Mērsrags, Mērsraga novads
Dibināšanas gads: 2007
Reģistrācijas nr: 40008137214
Sabiedriskā labuma statuss: IR
Adrese: Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284
Kontakti: Daiga Skvorcova, miac@inbox.lv, 26884855

Mērsraga invalīdu atbalsta centrs tika dibināts 2007. gadā ar Nīderlandes Oranfe Fonda atbalstu.Lai arī nosaukums nepārprotami liecina par šīs organizācijas saistību ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr tā darbība ir kļuvusi daudz plašāka un dažādākas sabiedrības grupas aptveroša.

Darbības mērķi:

  • apvienot invalīdus, attīstot un paplašinot sadarbību, lai veicinātu iesaistīšanos sabiedrības procesos, celtu pašapziņu un pašpalīdzības spējas aktīva, veselīga dzīvesveida uzturēšanā;
  • Radīt iespējas savstarpējam kontaktam, aicinot aktivizēt savu darbību atbalstot biedru iniciatīvas dažādu mērķprogrammu izstrādāšanā, lai risinātu invalīdu problēmas. 
  • Veikt invalīdu tiesību aizstāvību un ar to saistīto programmu īstenošanu;
  • Attīstīt partnerību ar Rojas novada pašvaldību, meklējot radniecīgus sadraudzības partnerus valstī un ārzemēs, ieviešot savā darbā citu progresīvo pieredzi.

Biedrības dalībnieki savas galvenās aktivitātes raksturo šādi:

  • Palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem integrēties sabiedrībā
  • Iesaistīties sabiedriskā un kultūras dzīvē,
  • Celt pašapziņu
  • Ļaut izpausties un realizēt savas ieceres

Šobrīd biedrība ikdienā sniedz arī sociālā atbalsta pakalpojumus – ir iesaistījusies Latvijas labdarības kustībā “Skolas soma”, sadarbojas ar ziedot.lv. Visiem Mērsraga iedzīvotājiem ir iespēja izmantot veļasmašīnas un veļas žāvētāja pakalpojumus. Invalīdiem tas ir bezmaksas pakalpojums, bet pārējiem iedzīvotājiem ir jāveic neliels līdzmaksājums.

Biedrības biedri 2x gadā, sadarbībā ar Talsu invalīdu biedrību, piedalās sporta dienās ārpus ierastās vides. Vidēji 1-2 reizes mēnesī biedrības telpās notiek veselības jomas lekcijas. Biedrības telpās ir iekārtota virtuve, ir pieejamas šujmašīnas tematiskajām nodarbībām, kā arī iespēja izmantot datoru un internetu.

Mērsraga invalīdu atbalsta centra virtuves nodarbības

 

Atklājot izremontēto Mērsraga invalīdu atbalsta centra ēkas fasādi