Liepāja: Liepājas Poļu biedrība VANDA

Darbības teritorija: Liepāja
Dibināšanas gads: 2007
Reģistrācijas Nr.: 40008122153
Juridiskā adrese: Rojas 3-3, Liepāja, LV3407
Faktiskā adrese: Klaipēdas 96A, Liepāja, LV3401
Vadītājs: Rita Rozentāle, tel.nr. 26544088

Facebook: https://www.facebook.com/poliLiepaja

 

“Liepājas Poļu biedrība VANDA” dibināta 2007. gada nogalē, Liepājā. Biedrībā aktīvi darbojas 12 biedri.

Biedrības darbības mērķis: apvienot poļu izcelsmes un citu tautību sievietes draudzīgu attiecību attīstībai starp nācijām sabiedrības integrācijas īstenošanai, panākot viņu aktīvu iesaisti pilsoniskas sabiedrības izveides un realizācijas, un politikas ietekmēšanas procesos.

Sadarbībā ar Katoļu baznīcu biedrība organizējusi svētdienas skolu bērniem un viņu vecākiem, kopā ar NVO vācu-latviešu tikšanās centru rīkojusi tematisku izglītojošu pasākumu ciklu ,,Pa mūsu senču pēdām”.  Liepājas iedzīvotājiem tika organizējusi Itai Kozakevičai veltītus piemiņas pasākumus: piemiņas pēcpusdienu un izstādi Liepājas Zinātniskajā bibliotēkā, ik gadu rīko plašus 4. maija Latvijas Valsts Neatkarības deklarācijas dienas  un Polijas 3.Maija Konstitūcijas svētku svinības Liepājā, aicinot citu nacionālo minoritāšu pārstāvjus
.
2013.gada septembrī
atsaucoties uz Liepājas sadraudzības pilsētas Elblongas ielūgumu, biedrība organizēja Liepājas prezentāciju sadraudzības pilsētā Elblongā un piedalīšanos „Maizes Svētkos”, aizvedot uz Poliju īstu latviešu rupjmaizi un sklandraušus, gan arī pašu slaveno un atraktīvo cepēju.

ansamblis vandaBiedrībai ir savs dziesmu ansamblis „BURSZTYNKI”, kurš regulāri sniedz koncertus jau sešus gadus. Ansamblis sniedzis vairākus labdarības koncertus sociālajās mājās Liepājā, Grobiņā, Tukumā. Koncertu mērķauditorija allaž ir bijusi visa Liepājas sabiedrība.

vanda svetkosBiedrībai ir izveidojusies aktīva sadarbība ar citām mazākumtautību organizācijām, kā, piemēram, Latvijas Poļu savienības Liepājas nodaļu, Liepājas vācu- latviešu tikšanās centru, Ukraiņu biedrību, Operas draugu biedrību ,,Orfejs,, , Liepājas pensionāru biedrību,  un dažādām pašvaldības iestādēm un organizācijām, kas vainagojusies ar kopīgi realizētiem vairākiem kultūras un izzinošiem projektiem.

Biedrībai nu jau ir izveidojusies un gadu laikā sakrāta pieredze projektu rakstīšanā, realizēšanā un sadarbības veicināšanā ar citām organizācijām un biedrībām. Projekti ir galvenais biedrības darbības veids un pamats.

2010. gadā biedrība īstenojusi Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes atbalstīto projektu „Latviešu un poļu tautu likteņdziesmas novembrī un maijā” ,kas tika veltīts poļu un latviešu kopīgajām likteņgaitām un Polijas tautas diženā komponista Frederika Šopēna 200.gadadienai.  Projekta ietvaros  tika organizētas  abu valstu svētku kopīgas svinības.

2010.gada nogalē ar LR Tieslietu ministrijas un SIF finansiālo atbalstu grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” biedrība realizējusi projektu „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana mazākumtautību vidē Liepājā”, kura galvenais mērķis bija dažādu etnisko grupu  pārstāvjiem veicināt valstisko piederību, pilsonības iegūšanu, valsts valodas apguvi un lietošanas prasmju pilnveidošanu, tās nozīmes un prestiža stiprināšanu.

2012.gada laikā biedrība īstenojusi Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes atbalstīto projektu „Ceļam tautu tiltu”, kura laikā notika divi bezmaksas Latvijas un Polijas valstu svētku koncerti – 4.maijā un 11.novembrī ar vairāku mazākumtautību biedrību piedalīšanos, tādejādi veicinot sabiedrības integrāciju un kultūrvides dažādības atspoguļošanas procesus.

Kultūras ministrijas konkursa „Integrācijas pasākumi 2011” ietvaros 2012.gadā biedrība īstenojusi projektu „Lai saprašanās un cieņa mūs draudzībā vieno”, noorganizējot konkursu pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem par pilsētas mazākumtautību biedrībām, tādejādi rosinot jauniešos interesi par dažādām tautām, veicinot toleranci un popularizējot mazākumtautību nevalstiskās organizācijas jauniešu vidē.

2013.gadā biedrība iesaistījās kā partneris Rīgas „Latvijas poļu biedrības POLONEZ” realizētā projektā „Poļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana”, kuru rezultātā ir izveidota mājas lapa  www.vanda.lv un izstrādāta kopīga Latvijas poļu organizāciju stratēģija, kā arī notikušas apmācības, bet svarīgākais ieguvums projekta ietvaros – noslēgtais sadarbības līgums ar ļoti nozīmīgu sieviešu interešu pārstāvības jomas nevalstisko organizāciju „Austrumu – Rietumu sieviešu sadarbības tīkls NEWW – Polska” Gdaņskā, Polijā.

2014.gadā biedrība piedalījusies Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ‘’Iesaisties Kurzemē!’’ un saņēmusi finansējumu projektam ‘’Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’’, kas tika īstenots 2014. gadā, no 23. līdz 24.augustam Liepājas pilsētā. Projekta ietvaros norisinājās sadraudzības vakars, tika apskatīti 12 vēsturiski Liepājas objekti, tika apmeklētas šai mazākumtautībai aktuālas iestādes un notikušas sarunas par veiksmīgu turpmāko sadarbību šo divu biedrību starpā.

Biedrības īstenotā projekta ”Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas” apraksts apskatāms ŠEIT

vanda 1vanda 2