Saldus novads: Saldus pilsētas pensionāru biedrība

Darbības teritorija: Saldus
Dibināšanas gads:
2005

Reģistrācijas nr: 40008041187
Adrese: Kuldīgas iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Kontakti:Kārlis Sergejevs, karliss10@inbox.lv, . 29345549
Franciska Slucka, saldus.pensionari@inbox.lv, . 28293159

Organizācijas darbības apraksts
Saldus pensionāru biedrība ir viena no aktīvākajām pensionāru biedrībām Kurzemē, kurai, turklāt, ir īpašumā pašai sava ēka! Ēka ir iegādāta un sākta atjaunot ar Karalienes Juliānas fonda atbalstu. Savukārt ēkas rekonstrukcijas pabeigšanai līdzekļi iegūti piedaloties gan LEADER, gan Rietumu bankas, gan arī Kopienu Iniciatīvu fonda projektos.

Šobrīd Saldus pensionāriem piederošajā ēkā darbojas vēl 6 biedrības, tiek sniegti friziera, ārsta un jurista pakalpojumi pensionāriem. Iespējams saņemt arī veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus.Vienu reizi mēnesī tiek organizētas informatīvas dienas gan ar deputātu, gan ar juristu, gan citiem speciālistu dalību par tēmām, kas saistošas ne tikai pensionāriem, bet arī jebkuram citam pilsētas iedzīvotājam.

Saldus pensionāru biedrības ietvaros darbojas arī pensionāru Eiropas deju kopa “Ciecerīte”, kā arī pensionāru akardeonu ansamblis.

 

Darbības mērķi 

  • Pensionāru un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana, pārstāvēšana materiālās un garīgās labklājības veicināšana, atbilstoši ANO pieņemtai starptautisko tiesību deklarācijai;
  • Organizēt un attīstīt dažādus pakalpojuma veidus: medicīnisko aprūpi; sadzīves pakalpojumus; mājas apmeklējumus; interešu grupas; pašpalīdzības grupas;
  • Organizēt izglītojošus kursus pensionāriem; Iesaistīt veselības un dabas aizsardzības darbā;
  • Sniegt iespēju atbalstu grūtībās nonākušiem;
  • Veidot konsultatīvu atbalstu diskriminētām cilvēku grupām, piesaistot speciālistus (psihologus, juristus, utt.);
  • Rīkot dažādas labdarības akcijas (tirziņus, loterijas, utt.).