Kurzemes aktīvās NVO

Liepāja: Krīzes grūtniecības centrs

Darbības teritorija: Liepājas pilsētaDibināšanas gads: 2005Reģistrācijas nr: 40008096081Adrese: Kuršu iela 19, Liepāja, LV – 3401Vadītāja: Liene Šile, tel.28300725, liepaja@krizescentrs.lvCiti kontakti: Judīte Briede – Jureviča, tel.22083263, admin@krizescentrs.lv WEB: http://www.krizescentrs.lv/par-mums/Sociālie tīkli: http://www.draugiem.lv/krizescentrs-kgc/https://www.facebook.com/krizescentrs https://twitter.com/krizescentrs Biedrības juridiskā adrese ir Rīgā, taču arī Liepājā biedrība aktīvi darbojas. Biedrības galvenais mērķis ir sniegt konsultatīvo palīdzību neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai pāragra…

Read More

Talsu novads: “iNSUS”

Darbības vieta: KurzemeDibināta: 2014.gadā Reģistrācijas nr: 40008227594Adrese: Ezera iela 37, Talsi, LV-3201Vadītājs: Anete Ankmane tel. 29252737 e-pasts anete.ankmane@gmail.comCiti kontakti: Rūta Akmeņkalēja tel.28729458 epasts ruta.akmenkaleja@gmail.com Elīna Kleinhofa – Prūse tel.27878720 e-pasts kleinhofa.elina@gmail.comSabīne Kleinhofa – Prūse tel.20081510 e-pasts sabine.pruse@gmail.comFacebook: https://www.facebook.com/nosirdsuzsirdi/?fref=ts “No sirds uz sirdi” Biedrības “iNSUS” valdē darbojas 5 cilvēki, taču dažādās aktivitātēs tiek iesaistīti ap 30 brīvprātīgo jauniešu. Biedrības mērķis ir: morāla un materiāla atbalsta sniegšana sociālā riska grupām un maznodrošinātām personām. labdarības un labklājības veicināšana. līdzdarbošanās un piedalīšanās sociālos un kultūras pasākumos, kas vērsti uz sabiedrības attīstību un labklājību. Biedrība, rīkojot labdarības pasākumus un citas aktivitātes, palīdz, iepriecina un ar dažādām veltēm apdāvina pensionārus, trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes,…

Read More

Dundagas novads: “Domesnes”

Darbības vieta: Dundagas novadsDibināta: 2013.gadsReģistrācijas Nr: 50008211171Adrese: “Valkmaļi”, Kolka, Dundagas novads, LV-3275Vadītāja: Dženeta Marinska tel.29475692 e-pasts dzeneta@gmail.comCiti kontakti: valdes loceklis Mareks Ieviņš tel.29135186 e-pasts imareks@inbox.lv domesnes@inbox.lvWEB: www.domesnes.lv Domesnes ir viena no Latvijas unikālākā dabas objekta un zināms arī kā Kolkas raga vēsturiskais nosaukums, kuru jūrnieki un kuģotāji lietoja no 11.gadsimta vidus līdz pat 20.gadsimta sākumam. Lai…

Read More

Sabiles novads: Sabiedrības integrācijas biedrība “Alternativas”

Darbības vieta: Sabiles, Kandavas novadsDibināta: 2012.gada 7.decembrīReģistrācijas nr: 40008202459Adrese: Rūmenes iela 24, Kandava, LV-3120Vadītājs: Dainis Krauklis tel. 22361915 e-pasts dainis.krauklis@inbox.lvCiti kontakti: izpildirektors Bc.paed. Kaspars Arhipovs tel.23538180 e-pasts arhipovs@inbox.lv alternativas@mail.lvWEB: http://www.alternativas.mozello.lv “Mūsu darbība – mūsu pārliecība” Biedrība “Alternativas” ir viena no vadošajām organizācijām, kas pārstāv romu un citu mazākumtautības pārstāvju intereses visā Latvijā, veicinot romu un citu tautību labklājību. Biedrība sadarbojas ar sava un citu novadu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.  Biedrībai ir aptuveni 65 biedri un atbalstītāji.  Biedrība sniedz konsultācijas, intervijas un cita…

Read More

Liepāja: Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš”

Darbības vieta: Liepājas pilsēta Dibināta: 2012 Reģistrācijas Nr: 40008191511 Adrese: Krūmu iela 29, Liepāja, LV-3405 Vadītāja: Marina Vikaine tel.29871558, e-pasts: marina.vikaine@inbox.lv WEB: www.jauniesumaja.lv     Bērnu un jauniešu biedrībai “Skrejceļš” kopš 2013.gada ir piešķirts jaunatnes organizācijas statuss (nr. 06.2-13/8/13.12.2013). Kopējais biedru skaits ir 17, no tiem 14 ir jaunieši.    Biedrība dibināta, lai īstenotu šādus mērķus:  sekmētu sabiedrības iesaistīšanos saturīgā brīvā laika pavadīšanā atbilstoši katra spējām, vecumam un interesēm; meklētu iespējas uzlabot materiāltehnisko bāzi un…

Read More

Liepāja: “Go Beyond Liepāja”

Darbības teritorija: Liepājas pilsēta, Aizputes novadsDibināšanas gads: 2015Reģistrācijas nr: 40008234261Adrese: Liepāja, Zirņu iela 50, LV-3401Vadītājs: Līvis Lāma, tel.27878867, livis@gobeyond.lvCiti kontakti: Raivo Kalderauskis, tel. 26517564, raivo.kalderauskis@gmail.comWEB: http://gobeyond.lv/liepaja/ un facebook.com/GBLiepaja/ Liepāja jau izsenis zināma kā radoša vieta ar aktīviem jauniešiem, tādēļ 2015.gadā biedrība sāka darboties vēja pilsētā. Tās vadībā strādā pieci profesionāļi un vairāki brīvprātīgie ar mērķi, pilnveidot un attīstīt jauniešiem, vecumā no 17 līdz 23,…

Read More

Saldus novads: “Saldus krievu kopiena”

Darbības teritorija: Saldus novadsDibināšanas gads: 2004Reģistrācijas Nr: 40008106040Adrese: Saldus, Striķu iela 28Vadītāja: Ludmila Žizņevska, tel. +371 29987892, e-pasts:zludmila@inbox.lv Biedrība “Saldus krievu kopiena” dibināta 2004. gadā. Biedrībai ir 4 biedri un 10 atbalstītāji. Biedrības darbības mērķis:saglabāt, pētīt un popularizet krievu tautas vēsturi, kultūru, mākslu, valodu, rakstību, literatūru.Biedrības darbības jomas: Seniori, bērni, pieaugušie Biedrība organizējusi krievu valodas apmācības bērniem, informatīvus pasākumus par kreivu…

Read More

Skrundas novads: “Nīkrācnieki”

Darbības teritorija: Skrundas novadsDibināšanas gads: 2008Reģistrācijas Nr: 40008125569Adrese: Nīkrāces pagasta padome, Dzelda,  Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV 3320Vadītāja: Ilona Rītiņa, tel. +371 26261132, e-pasts: ilona.ritina@inbox.lvCiti kontakti: Ilona Rītiņa, ilona.ritina@inbox.lv, 26261132;  Santa Knopkena, k.santas@inbox.lv, 26426685 Biedrība “Nīkrācnieki” dibināta 2008. gada 25. martā un biedrībai uz šo brīdi ir 20 biedri / atbalstītāji. Biedrības darbības mērķis: Sekmēt, attīstīt un pilnveidot sabiedrības kultūras vidi un sociālo labklājībuBiedrības…

Read More

Saldus novads: “Živica”

Darbības teritorija: Saldus novadsDibināšanas gads: 2008Reģistrācijas Nr: 40008127108Adrese: Saldus, Nākotnes iela 1-8Vadītāja: Tamara Svirbuta, tel. +371 29937507, e-pasts: arsen12@inbox.lvCiti kontakti: Olga Sušinska – 28707505 Biedrība “Živica” dibināta 2008.gada aprīlī un biedrībai šobrīd ir 7 biedri un 18 atbalstiītāji. Biedrības darbības mērķis: Krievu tautas kultūras mantojuma saglabāšana, starpetniska dialoga veicināšana.Biedrības darbības jomas: bērni un pusaudži, viņu vecāki, jauktās ģimenes  un domubiedri, kultūra. Biedrībai izveidojusies pieredze…

Read More

Kuldīgas novads: “Kursas raksti”

Darbības teritorija: Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadsDibināšanas gads: 2015Reģistrācijas Nr: 40008239714Adrese: Vidus iela 24, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301Vadītāja: Inguna Spuleniece, tel. 28794679, e-pasts: inguna.spuleniece@kurzemnieks.lvCiti kontakti: Laila Liepiņa 26019456, e-pasts: ejupamezu@gmail.comCiti kontakti: Dina Poriņa 29441281, e-pasts: dinnn@inbox.lv Biedrība “Kursas raksti” dibināta 2015. gadā. Biedrībai šobrīd ir 13 biedri un atbalstītāji. Biedrības darbības mērķis: *Stiprināt demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanu reģionos.*Veicināt žurnālistu, fotogrāfu, multimediju darbinieku izglītošanu, pieredzes…

Read More