27. februāris – Starptautiskā nevalstisko organizāciju diena

Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) dienas atzīšana tika aizsākta Latvijā 2009. gadā, kas nozīmē, ka šogad 27. februārī NVO dienu atzīmēsim jau 15. reizi. Šādas atzīmējamās dienas izveidi iniciēja Mārcis Liors Skadmanis un tās attīstīšanu Baltijā atbalstīja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. Gadu laikā šī Latvijā radītā iniciatīva kļuvusi par starptautiski atzītu atzīmējamu dienu, kad vairākos desmitos pasaules valstu notiek dažādi pasākumi, konferences, akcijas.

Latvijā par NVO jeb nevalstiskajām organizācijām pieņemts dēvēt biedrības un nodibinājumus (agrāk – sabiedriskās organizācijas), kas Latvijā ir tās juridiskās formas, caur kurām pilsoņi var realizēt savus brīvprātīgos mērķus, kuriem nav peļņas gūšanas nolūka. Uz 2023. gada sākumu Latvijā reģistrētas ap 26 tūkstošiem biedrības un nodibinājumu, no kuriem 13% jeb aptuveni 3,5 tūkstoši reģistrētas Kurzemē. Lielākā daļa no tām nav aktīvas, jo tikušas dibinātas kādu konkrētu iniciatīvu realizēšanai vai arī to cilvēku dzīves ceļi veduši citā virzienā, un likvidēt organizāciju ir laikietilpīgi, ne visiem vienkārši un saprotami, tādēļ tās palikušas reģistrā.

Tomēr Kurzemē darbojas daudzi desmiti aktīvas organizācijas, to skaitā ir jauniešu, senioru, mednieku, dzīvokļu īpašnieku un citas apvienības, arī kultūras, sociālajā, izglītības, sporta un citās jomās darbojošās organizācijas. Pārsvarā mums kā savu pašvaldību iedzīvotājiem šķiet, ka galvenās mūsu dzīves vajadzības nodrošina valsts un pašvaldību iestādes, tomēr nereti dažādus bezmaksas pakalpojumus sniedz tieši nevalstiskās organizācijas, piemēram, Samarieši, precīzāk Latvijas Samariešu apvienība, kuras pakalpojumu “Aprūpe mājās” visticamāk zina daudzi attālos reģionos dzīvojoši seniori. Šī ir biedrība, kas augusi un attīstījusi šo, tik ļoti nepieciešamo sociālo pakalpojumu. Dienvidkurzemē darbojas “Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, tās cilvēki bieži ir pirmie, kuri aizsteidzas glābšanas darbos ārkārtas situācijās, jo atrodas tuvāk. Talsu novadā ir spēcīgs nodibinājums Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, kas piedāvā gan izglītojošas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan sniedz specifiskus sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, un funkcionāliem traucējumiem. Arī sporta jomā strādājošas organizācijas, piemēram, biedrība “Džudo klubs SALDUS”, ietekmējusi daudzus tuvākas un tālākas Saldus apkārtnes jauniešu dzīves. Vai kultūras NVO, piemēram, biedrība “Rucavas tradīciju klubs”, rūpējas par tautas mantojuma saglabāšanu un gūst nacionāla un starptautiska mēroga atzinības. Savukārt biedrība “Kuldīgas Senioru skola” ir Kuldīgas puses lepnums, jo vairāk kā 200 novada cilvēkiem ir iespēja regulāri apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tā varētu turpināt un turpināt uzskaitīt visus nozīmīgos darbus, kurus veic cilvēki caur nevalstiskām organizācijām, un NVO diena ir lielisks brīdis, kad pateikt lielu paldies un novērtēt šo aktīvo cilvēku darbu un ietekmi.

Mēs ikviens varam iesaistīties brīvprātīgā darbā, ziedot vai jeb kā citādi atbalstīt kopīgos mērķus, jo šo organizāciju darbs, lielākoties, balstās uz iesaistīto pašu ieguldītajiem līdzekļiem – gan naudas, gan laika ziņā. Jā, tiek realizēti arī dažādi projekti jeb piesaistīti atbalsta finanšu līdzekļi, dotācijas, tomēr jebkurš naudas devējs nosaka savas prasības un kontrolē šo līdzekļu izlietošanu tā, lai tie nonāktu tam, mērķim, kas rūp naudas devējam. Ja mums, kā iedzīvotājiem kaut kas rūp, tad mums arī ir jāatvēl savi resursi, jāsniedz ieguldījums šo, mums svarīgo, mērķu sasniegšanai. Visticamāk katram ir iespēja atrast savā apkārtnē vai draugu un paziņo lokā kādu zināmu cilvēku, kurš darbojas NVO. Vēl sava novada aktīvākās organizācijas noteikti zina arī pašvaldības, bieži pašvaldības arī savās mājas lapās publicē aktīvo NVO sarakstus un kontaktus, atliek tikai atrast sev interesējošo jomu.

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” sniedz atbalstu citām biedrībām un nodibinājumiem, izglīto, konsultē un saved kopā. Kā arī aicina cilvēkus, organizācijas darboties plašākas sabiedrības interesēs un iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, jeb būt pilsoniski aktīviem, jo pilsoniskā sabiedrība ir viens no demokrātiskas valsts pamatiem. Šobrīd biedrībā “Kurzemes NVO centrs” ir apvienojušās 60 biedrības, 3 nodibinājumi un 8 fiziskas personas, ar mērķi- sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norises.