Talsu novads: Talsu pensionāru biedrība

Darbības teritorija: Talsi, Talsu novads
Dibināšanas gads:
1996

Reģistrācijas nr: 40008021848
Adrese: Lielā iela 27, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Valdes priekšsēdētāja: Rita Tomsone, tel.: 29354989, e-pasts: talsuseniori@inbox.lv

Darbības mērķi

  • Organizēt Talsu pensionārus aktīvai sabiedriskai darbībai, to sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti;
  • Sekmēt pensionāru interešu loka paplašināšanu, sniegt pensionāriem morālu un, iespēju robežās, praktisku atbalstu;
  • Aizstāvēt pensionāru intereses visu līmeņu organizācijās, aktīvi sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
  • Veicināt invalīdu un vientuļo pensionāru integrāciju sabiedrībā, rosināt viņus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi un atbalstīt Latvijas Pensionāru federācijas aktivitātes šajā virzienā;
  • Sekmēt pensionāru izglītības un kultūras līmeņa celšanu, iesaistīt viņus tūrisma, veselības veicināšanas, sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.

Organizācijas darbības apraksts
Talsu pensionāru biedrība ir viena no aktīvākajām pensionāru biedrībām Latvijā. Vidēji biedrība gada laikā pulcē 740 personas, nodrošinot 1600 cilvēkreižu apmeklējumu skaitu biedrības aktivitātēm. Biedrībā darbojas 260 biedri no visa Talsu novada 21 interešu klubā. 

Vairāk par Talsu pensionāru biedrību