Talsu novads: Talsu pensionāru biedrība

Darbības teritorija: Talsi, Talsu novads
Dibināšanas gads:
1996

Reģistrācijas nr: 40008021848
Adrese: Lielā iela 27, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Vadība:Antons Kivlenieks,  28692688(valdes pr-js)
Astra Ģībiete, astra.gibiete@inbox.lv (grāmatvede)

Organizācijas darbības apraksts
Talsu pensionāru biedrība ir viena no aktīvākajām pensionāru biedrībām Latvijā. Vidēji biedrība gada laikā pulcē 740 personas, nodrošinot 1600 cilvēkreižu apmeklējumu skaitu biedrības aktivitātēm!
Iespējams, ka biedrības veiksmīgās darbības pamatā, ir labā sadarbība ar pašvaldību – biedrība darbojas Talsu novada sociālā dienesta Dienas centra telpās, kura vadītājs vienlaikus ir ari pensionāru biedrības vadītājs – Antons Kivlenieks.
Kā teic pats Antons, šī iespēja apvienot abus amatus lielā mērā ir arī pensionāru aktivitāšu panākumu atslēga – pensionāriem ir savas telpas, atalgots vadītājs un milzumdaudz idejas saturīgām vecumdienām, kurām ir pašvaldības atbalsts. Turklāt vadītājs var veiksmīgāk piesaistīt projektu finansējumu un koordinēt brīvprātīgo darbu, paralēli neuztraucoties par organizācijas pamatvajadzību nodrošināšanu. Biedrība savas pastāvēšanas laikā ir īstenojusi 20 projektus.
Katru gadu tiek organizētas arī četras sporta spēles – katrā gadalaikā pa vienai, kā arī trīs  tematiskās balles. Notiek arī veselības dienas, ārstu lekcijas, zolītes mači un citas aktivitātes. 2012.gadā biedrībā darbojas 173 biedri, no kuriem jaunākais ir 25.g. vecs, bet vecākajam jau 90. 

Ņemot vērā daudzveidīgās biedru intereses, biedrībā darbojas 18 dažādi interešu klubi:Tējas žalīšu klubs Melisa;interešu klubs Cerība – invalīdiem;Praktiskā latviete; rokdarbnieču klubs : Pūra lāde;ceļotāju klubs Avots;jaunrades klubs fantāzija; sporta klubs Nūjotāji; zolītes spēlējāi “Pīķa dāma”, siera draugu klubs “Pikantais kumosiņš”,veselības un smukuma klubs “Baltā nātre”, erudītu klubs “Mezgls”,deju klibs “Tango”,interešu klubs “Globuss”,interešu klubs “Mazdārziņš”,kolekcionāru klubs “Kolekcija”,ārstnieciskā vingrošana, darbojas uz sporta nama bāzes,riteņbraucēji, grāmatu draugi.

Sporta spēļu apbalvošanas brīdis

Talsu pensionāru biedrības rokdarbieču veikums

Darbības mērķi

  • Organizēt Talsu pensionārus aktīvai sabiedriskai darbībai, to sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti;
  • Sekmēt pensionāru interešu loka paplašināšanu, sniegt pensionāriem morālu un, iespēju robežās, praktisku atbalstu;
  • Aizstāvēt pensionāru intereses visu līmeņu organizācijās, aktīvi sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
  • Veicināt invalīdu un vientuļo pensionāru integrāciju sabiedrībā, rosināt viņus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi un atbalstīt Latvijas Pensionāru federācijas aktivitātes šajā virzienā;
  • Sekmēt pensionāru izglītības un kultūras līmeņa celšanu, iesaistīt viņus tūrisma, veselības veicināšanas, sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.